– Hygienen var under all kritik

1 av 3
NYHETER

Dålig hygien, dålig röntgen och lagar hål som inte finns.

Listan över felen lågprisklinikerna begår är lång.

Men trots Socialstyrelsen svidande kritik fortsätter verksamheterna.

Aftonbladet har granskat de sju bolag som bedriver lågpristandvård i Sverige. Två utmärker sig. Minst sagt.

Den 8 maj 2006 slår lågpristandläkaren Tandklinik Egon Demand upp portarna i Karlshamn. Ägaren Andreas Levin, som då är 24 år gammal, har ingen erfarenhet av tandvård. Tidigare har han ordnat utländsk arbetskraft till en kebabrestaurang i Kalmar. Han har också hyrt ut skogsmaskiner och personal till skogsägare efter stormen Gudrun.

Affärsidén är enkel.

En svensk tandläkare är dyr. Snittlönen är 35 000 kronor. I stället tar han in utländska tandläkare, främst från Polen, betalar dem 15 000 kronor i månaden och kan hålla priserna nere. Svenska tandsköterskor hjälper patienten att tolka.

–?Ambitionen är att vara bäst och billigast, säger han till Sundsvalls tidning när han ett drygt halvår senare öppnar sin andra klinik, i Gnarp utanför Sundsvall.

Men den nyrekryterade personalen i Karlshamn och Gnarp delar inte hans uppfattning. En av de polska tandläkarna berättar att hon blev chockad när hon insåg hur det svenska systemet fungerar.

–?I Polen kan man inte öppna en klinik utan att ha någon kunskap och utan att Socialstyrelsen kommer och kontrollerar allt: Autoklaver, sterilisering och röntgen. Sedan kan man börja behandla patienter – om man får godkänt, säger hon.

Märkte direkt: något var fel

Tandsköterskan Helen Sander, som började på kliniken i Karlshamn i december 2006, blev lika förvånad hon.

–?Jag märkte redan första dan att det var något som inte stämde. Hygienen var under all kritik, säger hon.

Steriliseringen av instrument gjordes bara i 3 minuter, mot rekommenderade 45. Tandläkare plockade upp instrument som fallit på golvet och fortsatte att använda dem. De plockade överallt med handskar som sedan användes i patienternas munnar. Redan efter två dagar valde Helen Sander att kontakta Socialstyrelsen. En vecka senare får hon sparken.

Men när Socialstyrelsen inspekterar verksamheten visar sig mycket av hennes kritik stämma:

Hygieninstruktionerna på kliniken är på svenska, som tandläkarna inte förstår. Röntgenapparaturen är så dåligt inställd att röntgenbilderna inte går att avläsa.

”Man måste fråga sig varför dessa bilder tagits och vad de tillför tandläkarna för information i deras undersökningar”, skriver Socialstyrelsen.

Den första inspektionen ger en förödande kritik mot kliniken.

”Av de granskade journalerna att döma bedrivs det på Tandklinik Lågpris inte någon kvalitativt bra tandvård.”

Patienterna klagar

Snart dyker också en rad patientärenden upp i lokaltidningarna. Patienter utan tidigare tandproblem får veta att de har massor av hål som måste lagas. När de blir misstänksamma och går tillbaka till sin vanliga tandläkare visar det sig att hålen inte finns, eller är så små att patienterna borde ha ordinerats fluorbehandling.

Trots varningssignalerna får kliniken ändå fortsätta att vårda patienter, dag efter dag.

I Emmaboda, mellan Karlshamn och Kalmar, får Karlshamnskliniken i september 2006 en konkurrent. Företagaren Conny Fredriksson har tidigare varit i glasbruksbranschen, haft ett byggföretag och drivit en krog som gick i konkurs.

Efter att ha lagat sina tänder billigt i Polen ser han en ny nisch. Han tar med sig den polska tandläkaren Renata Nowak-Edin till Emmaboda och tillsammans startar de Pacore Dental Clinic.

Anmälde sig själv

Det dröjer inte länge innan kompanjonerna blir oense. Tvisten slutar med att Conny Fredriksson anmäler sin egen klinik och klinikchefen Renata Nowak-Edin till Socialstyrelsen. Men att inspektera kliniken visar sig omöjligt.

–?De var omöjliga att nå och hade olika ursäkter för att ställa in våra inspektioner, säger Gunnar Östling på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping.

Vid första inspektionstillfället lämnade Renata Nowak-Edin återbud eftersom hon skulle på kurs. Nästa gång hävdade hon att hon blivit mordhotad och slutligen, i januari, uppgav hon att hon var tvungen att resa till Polen eftersom hennes mamma blivit sjuk.

De brev Socialstyrelsen skickade till kliniken besvarades aldrig.

Socialstyrelsen konstaterade att Renata Nowak-Edin felbehandlat elva patienter på ett år. När inspektionen till sist genomfördes, efter att Nowak-Edin slutat, blev kritiken svidande.

”Socialstyrelsen finner att det vid mottagningen sammantaget föreligger ett stort behov av utbildning i grundläggande odontologiska ämnen.” Socialstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ger Renata Nowak-Edin en prövotid på tre år, där hennes legitimation kan dras in om hon missköter sig på nytt.

Har flyttat utomlands

Andreas Levin uppger att han lämnat verksamheten och flyttat till Storbritannien. Men han är fortfarande den enda ordinarie styrelseledamoten i Tandklinik Egon Demand och är enligt företagets ekonomiansvarige delägare. Ny vd är hans kompanjon Åsa Hellborg, 29.

Trots att både Tandklinik Egon Demand och Pacore Dental Clinic har fått svidande kritik fortsätter verksamheterna. Och Renata Nowak-Edin har nu startat en ny lågprisklinik i Malmö. För en månad sedan utsågs hon till en av näringsminister Maud Olofssons kvinnliga ambassadörer för företagande i Malmö.

Varken Åsa Hellborg eller Renata Nowak-Edin vill låta sig intervjuas av Aftonbladet. I stället kräver de att få svara skriftligt på de frågor Aftonbladet vill ställa.

Renata Nowak-Edin nekar till att hon motsatt sig Socialstyrelsens granskning. Hon sänder också sitt svar på Socialstyrelsens kritik där hon anser sig utsatt för en komplott av sin tidigare kompanjon Conny Fredriksson.

Hon uppger att flera av de patientärenden som hon kritiserats för är patienter som är vänner eller släktingar till Conny Fredriksson.

Åsa Hellborg skriver i ett mejl att Socialstyrelsens kritik är missvisande, att hygienen och patientsäkerheten varit bra från start. Enligt henne skrivs journalerna nu på svenska och problemen med röntgenmaskinerna har åtgärdats.

Aftonbladet har utan framgång sökt Andreas Levin för att få en kommentar från honom.

FAKTA

Tandläkarnas fel: Hela listan

Tandklinik Egon Demand

Röntgenbilderna var för få och så dåliga att de inte gick att använda.

Journalerna var mycket bristfälligt förda och skrevs dessutom både på svenska och engelska.

Kliniken har inte haft någon fast ansvarig tandläkare. Kompetensen i ledningen har varit så låg att patientsäkerheten har varit i fara.

Introduktionen av det svenska regelverket till den utländska personalen var bristfällig.

Hygienen var dålig. Den hygienhandbok tandläkarna måste skriva under på att de läst var bara på svenska, trots att få av tandläkarna kunde språket.

I flera fall användes inte skyddsduk, så kallad kofferdam, för att skydda resten av munnen vid rotbehandlingar.

Tandläkare har konstaterat hål som senare visat sig inte finnas.

En tandläkare skrev ut stora mängder narkotikaklassad medicin till personer som inte var patienter på kliniken.

Kliniken använde sig av medicin som inte är godkänd i Sverige.

Pacore Dental Clinic

Röntgenbilderna hade dålig kvalitet och saknades i vissa fall. Socialstyrelsen konstaterade att behovet av utbildning i röntgenteknik var stort.

Tänder har lagats trots att det inte funnits hål eller bara lindrig karies. Rotbehandlingar har gjorts utan skyddsduk.

Tandläkare har gjort rotfyllningar och lagat tänder utan föregående röntgenundersökningar.

Stora behandlingar har genomförts med för liten bedövning.

vissa fall går det inte att utläsa av journalen om patienten fått någon bedövning över huvud taget.

Antibiotika skrevs ut utan rimlig diagnos. Mediciner som inte är tillåtna i Sverige har använts.

Journalanteckningar saknas i flera fall. Anteckningar har förts både på svenska och på polska.

Recept har utfärdats in blanco, det vill säga skrivits under innan de var ifyllda.

Fotnot: Egon Demand har kliniker i Karlshamn, Helsingborg och Gnarp. Kliniken i Helsingborg granskas just nu, kliniken i Karlshamn kommer att utredas på nytt senare i år. Kliniken i Gnarp har inte granskats separat.

Därför stoppas de inte

De tandläkare som jobbar på lågprisklinikerna kommer framförallt från andra EU-länder. Det enda som krävs för att få en svensk legitimation är att man skickar in dokument till Socialstyrelsen som styrker ens utbildning och ett intyg på att man inte fått sin legitimation indragen i sitt hemland.

För tandläkare som kommer från länder utanför EU är kraven betydligt hårdare. Då får man i de flesta fall göra ett kunskapsprov eller en provtjänstgöring i sex månader under handledning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande svenska B.

– Det krävs väldigt mycket för att man ska dra in en legitimation och man stänger inte kliniker med mindre än att det är oerhört allvarliga omständigheter, säger Kerstin Magnusson, jurist på Socialstyrelsen.

Lika bra som din vanliga tandläkare – men hälften så dyr.

Så lät det när de nya lågpristandläkarna startade för några år sedan.

Men hur bra är de?

Döm själva i Aftonbladet granskning av lågpristandläkarna.