Överdriven städning gör barnen allergiska

Saknad molekyl ger sämre immunförsvar

NYHETER

LINKÖPING. Barn som bor i en alltför ren miljö löper större risk att bli allergiska.

En studie av barn i Sverige och Estland kan förklara varför.

En molekyl som behövs i skyddet mot allergi saknades ofta hos svenska barn.

Forskare vid Linköpings universitet har även tidigare jämfört barn i Sverige och Estland. Det förekom mer bakterier i dammet i estniska hem - men samtidigt hade barnen nästan inga symtom på allergi.

Nu har man undersökt salivprov från omkring 110 barn i vardera landet. De estniska barnen hade en molekyl som skyddar antikroppar i slemhinnan. Denna molekyl saknades till stor del hos de svenska barnen.

Slemhinnorna är den viktigaste vägen in i kroppen för främmande ämnen, som ibland kan orsaka skador. Det är antikropparnas uppgift att hindra sådana skador. Men antikropparna bryts ner, om de inte själva är tillräckligt skyddade.

Infektioner i småbarnsåldern

Den viktiga molekylen utvecklas om kroppens immunsystem utsätts för infektioner i småbarnsåren. De estniska barnen hade också fler sådana än de svenska barnen i studien.

Efter andra världskriget har andelen personer som drabbas av allergi, till exempel mot pollen eller födoämnen, ökat starkt i västvärlden. Under senare år har olika forskare blivit allt mer ense om att överdriven hygien är en av orsakerna.

Sara Tomicic har gjort salivstudien inom sin doktorsavhandling, som läggs fram i mitten av maj.

– Vi har för lite bakterier omkring oss. Små barn behöver exponeras för både det ena och det andra, om immunförsvaret ska fungera, säger Tomicic till TT.

Forskarna vid Linköpings universitet drar slutsatsen att en mer traditionell livsstil, med mindre städning, trängre boende och mer kontakt med husdjur, är bra för utvecklingen av kroppens immunförsvar.

– Det får bli en balansgång. Man vill ju inte ha det skitigt omkring sig. Men det får inte bli för rent heller, säger Sara Tomicic, medan familjens barn stojar i bakgrunden.

FAKTA

Var femte pollenallergisk

Omkring var femte svensk är allergisk mot pollen. Det är främst tonåringar som drabbas.

Sex procent av alla svenska barn under tre år är allergiska mot något födoämne.

Barn med en allergisk förälder löper fyra gånger högre risk att också bli allergiska. Om båda föräldrarna är allergiska, blir risken åtta gånger högre.

Överdriven hygien anses vara en förklaring till att allergier blivit vanliga i västvärlden efter andra världskriget. Andra troliga orsaker är alltför lufttäta bostäder och för litet intag av omega 3-fett, som framförallt finns i fet fisk (lax, strömming, makrill).

Källa: Linköpings universitet och TT.

TT