Saltsjöbadsavtalet från 1938 ersätts

Förhandlingar inledda om nytt huvudavtal

SALTSJÖBADSAVTALET UNDERTECKNAS 1938 Nedre raden fr v: Gunnar Andersson, August Lindberg, ordförande LO, Sigfrid Edström, ordförande Svenska Arbetsgivareföreningen, G Söderlund. Övre raden fr v: Oscar Karlén, Arnold Sölvén, Hilding Molander, Wiking Johansson, C.J Malmros, N Holmström, Ivar O Larsson.
NYHETER

Den svenska modellen får nya former. Saltsjöbadsavtalet från 1938 ersätts av ett nytt huvudavtal.

Ett gemensamt mål för LO, PTK och Svenskt Näringsliv är att hålla politikerna borta från spelet på arbetsmarknaden.

I något som kunde påminna om gamla tiders Saltsjöbadsanda satt de på rad på presskonferensen i Norra Latin i Stockholm: företrädarna för de tyngsta organen på svensk arbetsmarknad med budskapet att nu är det dags att börja förhandla om ett nytt huvudavtal.

Utlösande var att LO:s styrelse sagt ja till regelrätt förhandling, vilket tjänstemannakartellen PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv (SN) redan gjort.

– Det här handlar ytterst om att ta tillbaka makten över arbetsmarknaden från politikerna. Vi parter ska avgöra vilka spelregler som ska gälla på arbetsmarknaden, slog SN:s vd Urban Bäckström fast.

Kompromiss

Den grundförutsättningen är parterna överens om. Svårigheten vid förhandlingsbordet blir att få respektive hjärtefrågor att slå i samma takt.

Arbetsgivarna har länge haft synpunkter på turordningsregler och hur facken tillämpar sin konflikträtt, inte minst vad gäller sympatiåtgärder.

– Vi är inte ute efter att ändra den grundlagsstadgade rätten till konflikter. Utan det handlar om hur konfliktreglerna tillämpas och när de kan utlösas, sade Urban Bäckström som saknar ett regelverk för en arbetsmarknad på 2000-talet.

Facken vill gärna diskutera frågor om rehabilitering och omställning när jobben försvinner samt anställningsskydd. LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin beskrev en turbulent arbetsmarknad med yngre människor som hoppar från jobb till jobb:

– Vi ser en växande tjänstemarknad som inte är lika väl reglerad och där inte heller löntagarna är lika väl organiserade.

Klart i år

De skarpa förhandlingarna, som börjar bums, har föregåtts av samtal sedan i höstas. Parternas ambition är att skriva under ett nytt huvudavtal före årsskiftet.

För LO är det ett villkor att den så kallade Lavalutredningen blir klar först. Den ska utreda hur svenska arbetslagar måste ändras för att inte krocka med EU:s regelverk.

Dagens huvudavtal – ingått mellan LO och dåvarande Saf i Saltsjöbaden 1938 – är grunden för den svenska modellen med kollektivavtal. Det mesta i avtalet gäller inte längre. Men förhandlingsordning och vissa spelregler har överlevt politikernas lagstiftning, som tog riktig fart på 1970-talet.

Nu upprepar historien sig – än en gång ska arbetsmarknadens parter försöka mota Olle i grind.

FAKTA

Saltsjöbadsavtalet

Avtalet kom till då det fanns långtgående planer på politisk inblandning i form av förbudslagstiftning. Det avvisade LO och dåvarande Saf och inledde förhandlingar som 1938 resulterade i ett huvudavtal för den privata sektorn.

Saltsjöbadsavtalet kom att utgöra något av en arbetsmarknadens grundlag. Det reglerade förhandlingsordning, konfikträtt och frågor om samhällsfarlighet.

Avtalet inledde en era av samförstånd och samarbetsvilja, som kom att prägla arbetsmarknaden i vart fall fram till slutet av 1960-talet, den så kallade Saltsjöbadsandan.

Källa: Nationalencyklopedin.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM