”Vi är hårt ansträngda”

Vårdstrejken har redan slagit hårt mot landets sjuka

NYHETER

Tusentals människor får uthärda smärtan några veckor eller månader till.

Patienter som just fått cancerbeskedet tvingas vänta på en första operation.

När vårdstrejken utvidgas klockan 12 i dag har den redan drabbat ett stort antal sjuka över hela landet.

– Det här kommer att märkas lång tid framöver, säger Ing Marie Bergbrant, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Vid lunchtid i dag går ytterligare drygt 4 300 av Vårdförbundets medlemmar ut i strejk. Totalt strejkar nu över 7 000 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor runt om i landet. Det får konsekvenser. Aftonbladet.se har ringt runt till de landsting som drabbats hittills. Alla är överens om en sak: Strejken kommer att märkas i form av längre vårdköer även efter det att parterna kommit överens.

VÄSTMANLAND

Ingen sammanställning av strejkeffekterna har gjorts, men landstingsdirektör Rolf Forsström kallar läget ”väldigt ansträngt.”

– Just nu är många patienter på väg in till sjukhuset i Västerås men vi har inga platser kvar där, säger han till aftonbladet.se.

Enligt Forsström har man just nu en överbeläggning på runt 20 patienter. De som är färdigbehandlade kan inte skickas till hemkommunerna eftersom vårdpersonalen strejkar även där.

– Vi är bekymrade. Det vi hela tiden är rädda för är att de äldre och de riktigt sjuka samt barn ska drabbas. Men hittills har det inte blivit så.

I eftermiddag träffar Rolf Forsström länets kommuner för att diskutera situationen.

Vilka följder ser du på längre sikt?

– Vi var lyckliga som kommit i balans med vårdgarantin. Det kommer inte längre att gälla när strejken är över.

VÄSTERBOTTEN

Hittills har 65 procent av alla operationer ställts in och runt 50 procent av alla röntgenundersökningar, enligt chefläkare Jan-Gunnar Sjödin.

– Den akuta verksamheten har löpt på som vanligt. Men vi har behövt förhandla till oss mer resurser för att patientsäkerheten inte ska drabbas.

Den 13 maj hävs varslet på Norrlands universitetssjukhus, men strejken kommer att märkas en lång tid framöver, tror Jan-Gunnar Sjödin.

– Strejken pågår under vår mest intensiva verksamhetsperiod då vi försöker arbeta undan inför sommaren. Så det här slår kraftigt mot verksamheten med ordentliga fördröjningar för våra patienter.

Vilka drabbas värst?

– Naturligtvis är det patienter med smärttillstånd, särskilt ortopedens patienter. De har redan väntat länge.

UPPSALA

Enligt sjukhusdirektör Björn Ragnarsson har uppemot 2 000 patienter drabbats av inställda besök, inläggningar och behandlingar på grund av strejken.

– De patienter som vi tar hand om är de med akuta åkommor och de som har till exempel cancer. De som väntar på en höftleds-, rygg eller ögonoperation får vänta en längre tid. Det är osäkert när de kan tas emot på sjukhuset igen.

Björn Ragnarsson räknar med problem även när strejken väl är över. Hur stora konsekvenser det blir kan han inte säga i dagsläget.

Är du orolig?

– Än så länge kan vi ta hand om de som behöver akut vård. Men jag är bekymrad över de som inte får vård och som nu lider i det tysta.

VÄSTRA GÖTALAND

Hittills har över 100 planerade operationer och 300 planerade undersökningar ställts in, säger Ing Marie Bergbrant, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Från och med i dag berörs inte längre Sahlgrenska men när vårdpersonalen istället börjar strejka i Alingsås och Kungälv måste deras patienter flyttas över till Göteborg.

– Så därför måste vi dra ner på antalet operationer även fortsättningsvis.

Värst just nu är alla patienter som tvingas flytta mellan sjukhusen.

– Det känns hårt när vi måste flytta gamla och multisjuka som egentligen skulle behöva ligga kvar, säger Bergbrant.

– Varje byte från en enhet till en annan är en risk. Det kan till exempel bli fel i överrapporteringen.

När strejken väl är över väntar långa köer för de som redan har väntat länge.

– Det här kommer att märkas lång tid framöver. Men det är svårt att säga om det handlar om månader eller år.

VÄRMLAND

– Vi har i princip ställt om hela vår verksamhet till akutverksamhet, säger Henrik Svensson, divisionschef inom sjuvården i landstinget i Värmland.

Han har inga exakta siffror men säger att det rör sig om hundratals behandlingar som har skjutits på framtiden.

Hur länge klarar ni av strejken?

– Det är svårt att säga. Men självklart är det så att vi upparbetar ett berg som måste betas av förr eller senare. Ju fler patienter som står i kö, desto större är risken att patienterna drabbas. Vi kommer att få väldigt svårt att leva upp till vårdgarantin.

ÖSTERGÖTLAND

I eftermiddag hålls ett möte för att få en bild av hur strejken har slagit. Den sammanställning som finns rör den första strejkveckan. Då ställdes ett stort antal operationer och undersökningar in, bland annat fick ett 60-tal ortopedpatienter sina planerade operationer uppskjutna.

Dessutom har runt 2 000 planerade röntgenundersökningar ställts in. Även hjärtpatienter och patienter på länets kvinnokliniker har drabbats.

– Sammantaget tror jag att vi redan nu kan konstatera att strejken kommer att innebära stora konsekvenser för vården även på lång sikt, säger Hans Rutberg, chefläkare på Universitetssjukhuset i Linköping i ett pressmeddelande.

SKÅNE

Sjuka människor har den senaste tiden körts i skytteltrafik mellan sjukhusen i Skåne, berättar Karel Marsal, chefläkar i region Skåne.

Totalt har runt 850 patienter fått flytta mellan sjukhusen sedan strejken bröt ut den 21 april.

Framförallt har ortopedpatienter drabbats, men även cancersjuka har påverkats.

– Det är ungefär 40 cancerpatienter som har fått sina operationer uppskjutna, säger Karel Marsal.

– Det handlar om fall som kunde vänta, men det är naturligtvis inte bra. Förhoppningsvis innebär det inte någon försämring för de här patienterna.

STOCKHOLM

Varje strejkdag har uppemot 250 människor fått sina planerade ingrepp inställda, säger Peter Rönnerfalk, chefläkare i Stockholms läns landsting. Dessutom har många som vänt sig till länets akutmottagningar fått vända hem - eller tvingats vänta längre på en öppen akutmottagning.

Tack vare förhandlingar med Vårdförbundet inför strejken riskeras inte patientsäkerheten. Men många kommer att bli lidande även lång tid efter det att parterna kommit överens.

– Ju längre strejken håller på desto fler kommer drabbas känslomässigt och psykosocialt. Det blir också svårare att komma in i systemet. För när strejken är över måste vi prioritera den grupp som nu har kommit i kläm, säger Peter Rönnerfalk.

– Köerna har redan växt, därför är vi angelägna om en snabb lösning.

HALLAND

På sjukhusen i Halmstad och Varberg har runt 220 operationer ställts in sedan strejken startade. I Halmstad har patienter som väntat på ögonoperation drabbats värst. I Varberg handlar det framförallt om människor som väntat på en ny höft- eller knäprotes.

ARTIKELN HANDLAR OM