Svensk beredskap för katastrofhjälp

Sverige berett att bidra med humanitärt stöd

NYHETER

Sverige står berett att bidra med humanitärt stöd genom Sida efter den kraftiga cyklonen i Burma i söndags.

Förödelsen i landet är omfattande och myndigheterna har utlyst katastrofområde i fem distrikt i landet. Över 10 000 uppges omkommit och dödssiffran förmodas öka. Över 100 000 människor uppskattas ha förlorat sina hem.

– Risken för en hungerkatastrof och epidemier är överhängande. Det är nu viktigt att det internationella samfundet kan agera snabbt och samordnat för att bistå Burmas folk. Sverige har erbjudit logistisk support och vattenreningssystem till FN:s kontor för humanitär samordning, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Drabbar befolkningen extra hårt

Det internationella samfundet är redo att bistå Burma med katastrofhjälp. En FN-ledd utvärderingsgrupp besöker nu de katastrofdrabbade områdena och kommer inom några dagar att kunna göra en mer konkret bedömning av katastrofens omfattning.– Jag beklagar djupt de dödsfall och den materiella förödelse som cyklonen fört med sig. I ett land som Burma där den humanitära situationen redan är mycket svår drabbas befolkningen extra hårt, säger Gunilla Carlsson.

Här kan du skänka pengar:

Röda korset

Postgironummer: 900 800-4.

Märk talongen ”BURMA”.

Unicef

Postgiro 90 20 01 – 7, bankgiro 902 – 0017.

Märk talongen ”Burma”.

Hemsida www.unicef.se/katastrofinsamling

Aftonbladet.se