”Ett redan fattigt land får större problem”

Aftonbladets Jesper Bengtsson om katastrofen i Burma

NYHETER

Minst 22 000 personer dog när cyklonen Nargis drabbade Burma.

Rangoon beskrivs som en krigszon.

– Det här betyder att människor som redan var väldigt utsatta blir ännu mer utsatta, säger Aftonbladets ledarskribent Jesper Bengtsson som har skrivit boken "Granatklockorna i Myitkyina" som handlar om Burma.

Jesper Bengtsson är ledarskribent på Aftonbladet.

Jesper Bengtsson är inte förvånad över hur cyklonen har drabbat landet.

– Det drabbade området är sankt och låglänt med mycket vatten. Det är precis den sortens landskap som drabbas hårt när det kommer stormar och cykloner. Alla som känner till något om Burma förstod nog att detta kunde ske.

Vad finns det för beredskap i Burma för den här typen av katastrofer?

– De har ju tyvärr en stor militär, men den kan nu sättas in med uppröjning och assistans. Dessvärre har man satsat oerhört mycket mer på militären än på sjukvården, de lägger mellan två och tre procent av bnp på sjukvården och 40 procent på militären och det säger något om proportionerna. Infrastruktur och sjukvård är mycket dålig i landet.

Viktig hjälp

Jesper Bengtsson kommer fortsätta följa utvecklingen i Burma och tror att det kommer dominera nyhetsrapporteringen de närmaste dagarna.

Han menar att det nu är viktigt att omvärlden hjälper till, så att landet så snabbt som möjligt kan komma på fötter.

– Burma har bett om hjälp och det finns ett FN-system som sätts in i ett sådant här läge. Nu måste alla stödja FN:s arbete och kräva att juntan inte lägger hinder i vägen för internationella organisationer som vill hjälpa till med humanitärt bistånd. Tidigare har juntan begränsat rörelsefriheten för hjälporganisationer.

Här kan du skänka pengar:

Röda korset

Postgironummer: 900 800-4.

Märk talongen ”BURMA”.

Unicef

Postgiro 90 20 01 – 7, bankgiro 902 – 0017.

Märk talongen ”Burma”.

Hemsida www.unicef.se/katastrofinsamling