Rätten: ”Vi delar familjens sorg”

NYHETER

– Mina meddomare och jag delar den sorg som familjen känner, säger lagman Pia Johansson.

Vid en presskonferens efter att domen meddelats berättade lagman Pia Johansson lite mer utförligt kring hur rätten resonerat. Men hon började med att förklara att rätten inte varit känslomässigt oberörd av fallet.

Hennes tankar går till den pojke som dödades och hon är tacksam för att inte fler skadades i skottdramat. Hon önskar att något liknande aldrig får hända igen.

”Bevisa uppsåt”

Hon påpekar att domarens uppgift är att ”skipa rätt”. Hon hänvisar till att enligt lagstiftningen är ett brott uppdelat i två byggstenar – både uppsåt och effekt måste kunna bedömas. Åklagaren måste alltså även bevisa att det finns ett uppsåt till brott, understryker hon.

Från rättens sida har man inte tagit ställning till frågan om nödvärn, understryker rådman Björn Lindén som beskriver målet som mycket komplicerat.

– Vi har fått tänka många varv kring det här, men vi är övertygade om att vi hamnat rätt, säger han.

Även lagman Pia Johansson beskriver målet som ”svårt”.

På frågan om åklagarens insatser spelat någon roll för utgången svarar Pia Johansson att bevisningen för att mannen inte varit medveten vid skottdramat varit så tung, att hon bedömer att det skulle vara mycket svårt för åklagaren att motbevisa den.

Starkt engagemang

Hennes förhoppning är att målet ska stanna i tingsrätten, det vill säga att det inte ska behöva gå vidare till hovrätten eller Högsta domstolen.

Jan Olofsson vid Blekingepolisen konstaterar att många människor har varit starkt engagerade av det som hänt.

– Jag och mina medarbetare inom polisen hoppas att livet ska gå vidare, om än på ett annat vis, säger han.

Han hoppas att människorna i Rödeby ska visa respekt för varandra.

ARTIKELN HANDLAR OM