”Domen ingen överraskning”

Experter om domen i Rödebymålet

NYHETER

Den friande domen mot Rödebypappan var säkert oväntad för många i allmänheten, men inte bland experterna.

- Att åtalet ogillas helt ligger helt i linje med vår undersökning, säger Peter Andiné, rättspsykiater på Rättsmedicinalverket i Göteborg.

Foto: andré DE LOISTED
Överåklagare Sven-Erik Alhem.

Andiné var en av de rättspsykiatriker som genomförde den rättspsykiatriska undersökningen på 50-åringen

– Vår bedömning var ett underlag för om mannen ville skada pojkarna eller inte. Att rätten ogillade åtalet handlar mer om att de anser att uppsåt saknades – än om den psykiska störningen som mannen led av vid tillfället, säger Peter Andiné,

I ett pressmeddelande skrev Blekinge tingsrätt tidigare på onsdagen: "Rätten anser att utredningen angående mannens psykiska tillstånd ger så tungt stöd för att mannen i det närmaste helt saknat förmåga att medvetet överväga sitt handlande och inse konsekvenserna av det varför åtalet har ogillats”

Per Ole Träskman, professor i straffrätt vid Lunds universitet, är inte heller han förvånad över domen.

– Man kan säga att det rättspsykiatriska utlåtande som fanns indikerade väldigt mycket att han handlade i en situation där han inte riktigt hade insikt över vad han gjorde. Det innebär att han då inte kan dömas för uppsåtligt brott.

– Jag tror inte att domen får några större följder framöver, säger han.

Kommer överklagas

Sven-Erik Alhem, överåklagare i Malmö, är övertygad om att domen kommer att överklagas.

– Den springande punkten är hur långt man kan gå för att skydda sig mot brottsligt angrepp på person. Den nu frikände mannens psykiska status komplicerar förhållandet enormt. Det vore väldigt mycket enklare om det gällde en spik nykter människa som under helt normala förhållanden hade agerat under överlagda former – då hade man haft mycket enklare att ta ställning, säger han.

TT: Är du förvånad över att mannen frikändes helt?

– Nja, det ligger inom ramen för vad som är möjligt. Jag förstår att det här är ett gränsfall och att det är utomordentligt svårt att hamna rätt. Därför vill man som åklagare ha en prövning i högre instans. Detta kan ju sluta med ett avgörande i Högsta domstolen.

”Intressant och ovanlig”

Josef Zila, docent i straffrätt vid Stockholms universitet, anser att tingsrättens motivering i den friande domen är ”mycket intressant och ovanlig”.

– Vad man hade kunnat förvänta sig var att domstolen skulle finna honom skyldig till brottet. Och man hade kunnat förvänta sig att han hade gått fri från påföljd eftersom han handlat under inflytande av en allvarligt psykisk störning. Men vad domstolen gjorde var att de ogillade åtalet. Det ansåg att han inte handlat uppsåtligen, säger Josef Zila till TT.

Även med en allvarlig psykisk störning kan en person handla uppsåtligen, enligt Zila.

– Men är den psykiska störningen så pass djup att man inte ens kan prata om uppsåt kan man fria på grund av det och det är den lösningen tingsrätten valt.

TT: Vilka signaler skickar den här domen ut?

– Allmänheten måste finna sig i att det faktiskt finns människor som inte kan ställas till svar för sina handlingar. Regeringen har föreslagit att domstolar i särskilt allvarliga fall ska kunna döma till fängelse trots att man handlade under allvarlig störning – det är ett mycket populistiskt förslag, säger Josef Zila.