Medlarna fortsätter i vårdkonflikten

NYHETER

Parterna i vårdkonflikten har efter ännu en runda diskussioner med medlarna, ungefär en timme vardera, lagt locket på igen.

Nästa möte sägs vara inplanerat till på måndag.

Medlarbud ville ingen av parterna spekulera i.

– Vi ska ha kontakt igen senast på måndag, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Staffan Löwenborg, chefsförhandlare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttrycker sig snarlikt.

– Men det kan ju bli innan också, det vet man inte, tillägger han.

TT: Hur upplever du avståndet mellan parterna?

– Medlarna har bett oss inte kommentera det.

Strejken, som omfattar drygt 7000 sjuksköterskor, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker runt om i landet, är inne på sin tredje vecka och trappas upp den 16 maj om ingen lösning har uppnåtts tills dess.

På sina håll är effekterna mycket kännbara enligt Löwenborg.

– Mest kännbart är det där konflikten nu har pågått en längre tid, säger han.

Inställda operationer är en vanlig effekt, som enligt Staffan Löwenborg i enskilda fall kan få stora konsekvenser för patienter. Men patientsäkerheten ska vara garanterad ute på landstingen, poängterar han samtidigt.

– Det är inte på den nivån ännu att vi fått någon ny framställan om prövning av samhällsfarlighet.

TT