KU-ledamot missnöjd med Schenströms svar

”Det är väldigt knapphändigt”

NYHETER

KU-ledamoten Morgan Johansson (s) är inte nöjd med Schenströms svar.

– Det är väldigt knapphändigt framför allt när det gäller de kontakter hon har haft med statsministern, säger han till TT.

Han är särskilt missnöjd med svaret på frågan om vilka instruktioner hon fått av statsministern. Schenström svarar kort och gott att det förekom samtal och kontinuerlig information.

KU granskar endast statsministerns och statsrådens agerande. Men med en mer utförlig information från Schenström hade ledamöterna haft en bättre grund att stå på inför utfrågningen av Reinfeldt på fredag, anser Johansson.

Hoppas på bättre svar

Om Schenström inte hade vägrat att komma till KU skulle hon ha fått frågor om i vilken form instruktionerna getts och om hur statsministern försäkrat sig om att hon visste vad som gällde.

– Nu får vi ställa dem till statsministern och hoppas på bättre svar, säger Johansson.

Johansson vill veta vilken typ av instruktioner som statsministern gav, hur han försäkrat sig om att Schenström förstått vad som gällde när man har jouren och om han anser att det som hände bara är hennes fel eller om han själv tar på sig en del av ansvaret.

TT