”Många är drabbade av äkta sorg”

1 av 2
Tuulikki Koivunen Berglund , domprost i Uppsala, anser att det är ett misslyckande om sorg blir något privat. ”Vi människor är skapade för gemenskap”, säger hon.
NYHETER

Alla kan i dag delta i Englas begravning via tv.

Tuulikki Koivunen Bylund, domprost i Uppsala, tror det är ett bra sätt att ta avsked.

– Det är många som behöver ett värdigt avslut på den här historien, säger hon.

Debatten kring beslutet att tv-sända Englas begravning har gått het. Många tycker det är fel och många tycker det är rätt.

Tuulikki Koivunen Bylund hör till de senare. Och det som sagts tycker hon mest har kommit från proffstyckare.

Domprosten Tuulikki, som ansvarade för sorgehögtiden för Fadime Sahindal, säger att i Svenska kyrkan är alla begravningar offentliga gudstjänster.

”Ett misslyckande”

– Det är ett misslyckande om sorg blir något oerhört privat, vi människor är skapade för gemenskap, säger Tuulikki Koivunen Bylund.

Minnena från 2002 och jordfästningen av Fadime är positiva. Tuulikki upplevde att anhöriga – och hela svenska folket – tyckte att det kändes väldigt bra den gången.

Har berört ett helt folk

Det som hänt Engla har på samma sätt berört ett helt folk. Tuulikki Koivunen Bylund tror att de kan behöva den här gemensamma manifestationen för att gå vidare.

– Jag tror många är drabbade av äkta sorg, föräldrar som förlorat egna barn eller känner igen sig i rädslan, de behöver ett värdigt avslut på den här historien, säger hon.

”Inget frossande”

I debatten har det höjts röster om att Englas familj utnyttjas i en krissituation. Tuulikki tycker det är ett kränkande sätt att se på de anhörigas sorg.

– Det viktiga är hur det görs. Inget frossande i de anhörigas sorgearbete utan ett fint och värdigt avslut ska det vara, det tror jag kan bära mycket gott med sig, säger Tuulikki Koivunen Bylund.