Hon offras för juntans makt

Militär propaganda stoppar hjälparbetarna

1 av 4 | Foto: Foto: REUTERS
Nytt oväder på väg Hela byar har ödelagts av cyklonen och FN bedömer att 1,5 miljoner har drabbats.
NYHETER

Döda kroppar flyter omkring i Burmas Irrawaddydelta och tiden rinner ut för dem som överlevt. De saknar tillgång till rent vatten, mat och mediciner.

Enligt FN är minst 1,5 miljoner människor drabbade.

”Hela området luktar död och förruttnelse”, säger en person som tagit sig ut från katastrofområdet.

Ändå stoppar juntan utländska hjälparbetare.

I dag genomför juntan en folkomröstning om en ny grundlag. Samtidigt som människor dör i södra Burma ska soldater och militärens resurser användas för att driva folk till valurnorna.

”Militären hjälper”

Skälet är mycket enkelt. Juntan

bryr sig inte ett dugg om den egna befolkningen.

Makten är det enda som betyder något. Utländska hjälparbetare skulle rubba propagandan, som säger att juntan är folkets beskyddare mot en hotfull västvärld. Den nya grundlagen är tänkt att säkra militärens makt.

Jag blev själv förvånad när juntan i söndags bad omvärlden om hjälp. Generalerna verkade förstå att de behövde stöd. Nu vet vi vad de egentligen menade. De vill ha resurser utifrån, men allt ska passera militärens granskande ögon. I går stoppade FN:s matprogram sina leveranser efter att de beslagtagits av myndigheterna.

Interna konflikter

Inga utlänningar får tillträde till de värst drabbade områdena. På det viset kan juntan framställa det som att det är militären som hjälper folket. Men armén har inte någon erfarenhet av hjälpinsatser. Tvärtom har den ägnat 46 år åt att plundra och suga ut befolkningen.

Kan cyklonen få juntan på fall?

Alla Burmaexperter jag talat med är lika osäkra. De flesta anser att detta är den största utmaningen mot juntans makt sedan folket reste sig 1988. Många hoppas att den bisarra hanteringen av katastrofen ska möta motstånd inom militären. Ett ökat tryck från FN:s säkerhetsråd kan få den effekten. I så fall kan juntan falla på interna konflikter.

Det är också tänkbart att den svält som följer i spåren av cyklonen tänder gnistan för ett nytt folkligt uppror.

Men hittills har juntan skickligt och med stöd från Kina styrt undan varje hot mot den egna makten. Tyvärr är det är fullt möjligt att de lyckas även den här gången.