Sommaren 08 = myggsommar

NYHETER

Rekordvärme och översvämningar – många får tyvärr räkna med både ett och annat bett i år.

– Det är optimala förhållanden för myggkläckning nu, säger myggforskaren Jan Lundström, vid Uppsala universitet.

Foto: Björn Wanhatalo
Stickplåga. Miljarder mygg invaderar varje år det vattenrika området i nedre Dalälven.

Det område som ligget mest i farozonen är det runt nedre Dalälven. Trakten tampas ofta med myggsomrar. Älven svämmar över varje år och att klimatet har blivit mildare, vilket ökat problemen. Området har besprutats i flera år, men myggen har fortsatt att öka i antal.

Att klimatet blir mildare gör också att områden längre norrut också kommer att drabbas hårdare med tiden, enligt Jan Lundström. Värst utsatta är områdena kring fjällen.

Aggresiv art

Lundström arbetar med biologisk kontroll av mygg-populationen och är verksam på institutionen för ekologi och evolution vid Uppsala universitet. Det som oroar honom mest är översvämningsmyggans framfart.

– Den arten har tagit över på många håll där det är översvämningar, säger han till aftonbladet,se

Översvämningsmyggan blev känd i Sverige för några år sedan. Den är aggressiv och anfaller på dagtid, till skillnad från många andra mygg.

För att få ner antalatet av artens mygglarver besprutas de drabbade områden med ett biologiskt bekämpningsmedel som angriper mygglarvens matsmältningskanal.

– Men tyvärr är arten mycket härdad och nya mygglarver dyker upp efter ett tag, säger Jan Lundström.

I södra Sverige kan lokala orter med för höga vattenflöden få ett högre antal mygg, men överlag ser prognosen betydligt bättre ut där.

– Det bästa hade varit om det kom en riktig köldknäpp nu, säger Jan Lundström.