"Det går att smuggla in knivar"

På öppna avdelningar har man ingen kroppsvistering,

NYHETER

Även om knivar är inlåsta i köket i öppna avdelningar går de lätt att få tag på.

– På öppna avdelningar är det oerhört sällsynt med våld. Där har man ingen kroppsvistering, säger Bengt Johansson, placeringschef på Statens institutionsstyrelse, Sis.

Vårdhemmet i Malmö är ett öppet hem där vården är frivillig. Av de nio pojkarna på hemmet är sex där i samråd med socialtjänsten, tre är omhändertagna enligt lagen om vård av unga.

–Så länge det inte är låsta avdelningar är det oerhört sällsynt med våld mot personal. Man kan ju lämna när man vill.

Besök utanför hemmet görs på överenskommelse med personalen och det görs inga kroppsvisteringar när man kommer tillbaka.

– Det gör man bara på låsta avdelningar, där personalen är närvarande hela tiden, säger Bengt Johansson.

Alla bedöms för sig

Säkerheten på öppna avdelningar är anpassad efter varje person.

– Visserligen brukar vassa knivar vara inlåsta i köket, men det går ju att smuggla in knivar efter besök utanför hemmet.

Varje person som behöver vård bedöms individuellt.

– På hemmet i Malmö är alla i samma ålder och har begått samma typ av brott. Det är för att kunna ge bättre stöd och för att hindra att andra typer av brott smittar, säger Ola Panzar Karlsson, pressansvarig på Sis.

Om någon visar sig vara våldsam så placeras han eller hon om.

Har ni bedömt fel när det gäller 15-åringen?

– Det var oerhört märkligt det som hände. Han hade vårdats i nästan två år utan att visa några tecken på våld. Det måste ha hänt något väldigt märkligt under kvällen, säger Bengt Johansson.

Ska ni ändra några rutiner efter det som hänt?

– Det går inte att säga något om, vi måste först se vad utredningen visar.