Så ska dammen räddas

”Om den brister kommer hela Dujiangyan att dränkas”

NYHETER

2000 soldater arbetar just nu för att täta sprickorna i den damm som hotar att brista ovanför staden Duijiangyan. Provinsegeringen säger att dammen är säker – men andra källor uppger att dammen nu töms.

Om dammen brister ligger staden Dujiangyan illa till. Dujiangyan ligger strax norr om provinshuvudstaden Chengdu. Enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua uppger kinesiska myndigheter att hela Dujiangyan riskerar att dränkas om dammen brister.

Xinhua uppger att dammen har fått extremt farliga sprickskador i fundamentet av jordbävningen. Dessutom fortsätter rasmassor ner från de omgivande kullarna.

Nu töms vattnet

Även om provinsregeringen i ett pressmeddelande uttrycker att dammen är säker efter en inspektion, uppger affärstidskriften Caijing att vattnet nu töms för att minska trycket – på order från kinesiska vattenkraftsmyndigheter.

Samtidigt gör vattenministeriet en rikstäckande kontroll för att se hur landets vattenreservoarer klarat sig efter skalvet. Nästan 400 dammar som förser bergstäderna i Sichuanprovinsen med vatten ska ha skadats – de flesta dammarna är dock små, uppger AP.

Regeringen säger att det inte fanns några skador på den massiva Three Gorges-dammen, världens största, som ligger 56 mil öster om Epicenter.

He Biao på katastrofcentret i norra Sichuan säger att situationen för flera dammar närmare epicentrum är orande.

”Extremt farligt”

– För närvarande är flera vattenreservoarer nära Wenchuan det farligaste problemet.

Enligt He Biao hotar Tulon-reservoaren på Minfloden att kollapsa.

– Om det händer skulle det kunna drabba flera kraftverk nedströms och skulle vara extremt farligt, säger han

Ingen av dammarna i det gigantiska vattenkraftverket "Tre raviner" skadades av jordbävningen, har Reuters tidigare rapporterat.

Al Jazeera uppger att även kärnkraftsanläggningar i Sichuan kan vara skadade. Åtminstone går detta inte att utesluta, enligt franska kontrollorgan.

The Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety meddelade på onsdagen att kärnkraftsanläggningar- och reaktorer finns inom en radie av hundra kilometer från skalvets epicenter och att skador därför kan ha uppkommit.