Första planet från Räddningsverket framme i Rangoon

Svenskar skänker familjetält till hemlösa i Burma

NYHETER

Två svenskar från Räddningsverket landade under torsdagskvällen i Burma. Tillsammans med EU-utsända ska de dela ut familjetält till de drabbade i deltaområdet.

– Tälten är på 12 kvadratmeter och är en första hjälp till alla tusentals hemlösa, säger Karin Viklund, pressekreterare på Räddningsverket.

Tälten skickas efter att den burmesiska regeringen sänt en begäran till EU-kommissionen.

Tillåts bara jobba fem dagar

De två svenskarna, Sofia Albrechtsson och Peter Holmström, ska efter att de lämnat över tälten samordna EU-biståndet till Burma med annan internationell hjälp. Men de har inte lång tid på sig.

– De har bara beviljats femdagarsvisum och det mesta tyder på att det inte blir förlängt.

Ingen kontakt med media

Än så länge talar inte svenskarna i Burma med media.

– De avvaktar kontakter med pressen efter det finns en risk att det äventyra deras insatser längre fram.

Räddningsverket väntar nu på att få skänka en utrustning för att rena vatten.

– Hittills har Burma bara bett om sådan hjälp från Asien, och det är för komplicerat att skicka en sådan utrustning för att den bara ska bli stående på flygplatsen.

Men trots svårigheter med myndigheter har Burma släppt fram allt fler hjälpsändningarna de senaste dagarna. Visumtiden för hjälparbetarna är dock starkt begränsad. Svenskarna från Räddningsverket beräknas återvända hem på måndag.