”Lätt att framställa TATP”

Forskare: Ämnet har använts vid flera terrordåd

NYHETER

Sprängämnet TATP är lätt att framställa – och kan orsaka stor förödelse.

– Ett gram kan spränga bort din hand, säger Patrick Goede, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Sprängämnet triacetrontriperoxid, TATP, liknar socker. Det har till och med hänt att polisen har misstagit det för narkotika, säger Patrick Goede, forskare i sprängämnen på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Men skenet kan bedra. Sprängämnet är extremt farligt och har använts vid flera terrordåd utomlands, bland annat av IRA, i Israel och i terrorattackerna i London 2005.

– Det går inte att att använda i ett praktiskt ändamål och finns inte naturligt i vardagen. Det är alltför farligt, säger Goede.

Handtagen

Det var på utsidan av påsen, främst på handtagen, som små rester av medlet hittades. Själva innehållet beskrivs som toalettartiklar.

– Det är inte farligt med spårämnen, som i detta fall. Men ett gram TATP kan spränga bort din hand.

Enda sättet att få tag på TATP är att framställa det. Ämnet är alltför känsligt för att exempelvis skickas på posten.

Mannen som bar påsen måste ha varit i kontakt med ämnet i allra största grad, menar Goede.

Annars skulle inte ämnet ha spårats.

– Om polisen är säkra på att det rör sig om TATP är det ingen tvekan om att det skulle användas som sprängämne.

Felindikation

Torkel Schlegel på Räddningsverkets enhet för brandfarliga och explosiva varor tror inte att ämnet kan ha funnits i några verktyg och på sätt överförts till hantverkarna.

– Nej, nej, det har ingen som helst vanlig kommersiell användning. Så vitt jag känner till så är drivämnena i till exempel bultpistoler samma typ av röksvagt krut som används i vanlig finkalibrig ammunition och det finns inga kopplingar där emellan.

– Däremot kan det ju vara så att den utrustning som har detekterat på eventuell förekomst av det här ämnet har reagerat på ett annat närbesläktat ämne. Det kan ju vara vilka typer av industrikemikalier som helst som kan ge en felindikation.

Enligt Torkel Schlegel har det hänt flera olyckor i samband med att ungdomar tagit fram ämnet i hemmet.

– Det är tyvärr relativt lätt att göra. Tyvärr så går det att hitta recept på internet på den här typen av explosiva ämnen.

FAKTA

TATP

Medlet har tidigare använts av terrorister, bland annat "Sko-bombaren", Richard Reid, som 2001 greps med TATP i skon på ett flygplan mellan Paris och Miami.

Det är enormt farligt att hantera. Det räcker med en mängd motsvarande en filmburk för att man ska bli av med handen.

Värme, en lättare stöt, friktion eller lättare tryck räcker för att utlösa en explosion.