Polisen utreder brott

Foto: FÖRSVARETS BILDBYRÅ
NYHETER

Martin Johansson, 19, träffades av en kula när han bemannade en kulspruta på stridsbåten.

Polisen har nu inlett en förundersökning om vållande till annans död.

– Vi fortsätter att tala med vittnen och undersöka olycksplatsen, säger Hans Andersson, vid Handenpolisen.

Från början hanterade polisen dödsskjutningen på Utö i Stockholms skärgård som en arbetsplatsolycka.

Hans Andersson, kommissarie vid Handenpolisen, vill inte avslöja några detaljer om vad polisen gjort för att ta reda på vad som hänt.

– Vi har hört ett stort antal personer och det arbetet fortgår. Platsen undersöks vidare, likaså föremål som varit inblandade i olyckan, säger Andersson.

Utreder

Samtidigt som polisen inledde en förundersökning om vållande till annans död fortsatte Statens haverikommission (SHK) på onsdagsmorgonen sin utredning om dödsskjutningen av Martin Johansson, 19.

– Vi hanterar detta som en olycka, säger Agne Widholm, utredningschef vid SHK.

Han har haft en första genomgång med förbandschefen och dennes stab.

– Nu kommer vi att åka ut till området och skapa oss en bild. Därefter följer förhör med de inblandade, sade Widholm vid en presskonferens vid platsen.

Hittade kulan

Enligt Widholm talar det mesta för att den Martin Johansson dödades av ett skott från en AK-5:a.

– Enligt uppgift har kulan hittats i den dödes kläder. Men det kan jag inte helt bekräfta.

När det dödande skottet träffade Martin Johansson stod han i en stridslavett och bemannade en kulspruta på stridsbåten. Totalt fanns fyra man ombord; båtchefen, som är en fastanställd sergeant, samt ytterligare två värnpliktiga.

Flera skott

Agne Widholm vågar inte uttala sig om varifrån elden kom, men har uppgifter om att mer än ett skott avlossats mot stridsbåten. Det ska nämligen ha noterats eldnedslag också i vattnet.

SHK-utredningen kommer förmodligen att ta upp emot ett år, bland annat därför att Agne Widholm utreder ytterligare två militärolyckor.

Chefen för amfibiebataljonen, överstelöjtnant Roger Nilsson, deltog inte själv i kompaniövningen.

– Jag har ingen uppfattning om vad orsaken kan vara och vill inte spekulera i det heller. Det får utredningen visa, säger han.

Krishantering

Enligt Nilsson har en av båtarna under övning kommit in i en riskzon, där den inte skulle vara. Han är inte helt säker på att det dödande skottet kom från en AK 5 och hans hypotes är att skottet avlossats från land.

– Vi vet inte om det var från en AK 5. Det finns andra vapen på de här grupperna som har samma kaliber. Det finns bland annat en lätt kulspruta med samma kaliber, säger Roger Nilsson.

– Redan i går tog vi hem hela bataljonen och inledde krishantering. Hur vi går vidare nu avgörs i en dialog mellan mig, kompanichefen och de kompaniförtroendemän som finns.

För Roger Nilsson var tisdagens olycka inte den första han varit med om.

– Förra gången var vid lucia 1999, när vi förlorade en soldat nere i Karlskrona.