Obehöriga lärare ska inte få sätta betyg

Ministern: Öka pressen på skolorna att införa behöriga lärare

NYHETER

Obehöriga lärare ska inte få sätta betyg.

Med det förslaget vill regeringen öka pressen på landets skolor att införa behöriga lärare. Störst förändringar blir det på landets friskolor.

Foto: Marco Gustafsson
Utbildningsminister Jan Björklund lägger fram en lärarutredning i nästa vecka.

Enligt regeringens förslag ska var sjätte lärare i grundskolan och knappt var fjärde gymnasielärare inte längre själv få sätta betyg på sina elever. Istället ska betygsättningen ske i samråd med en behörig lärare, uppger DN.

– Det blir den behöriga läraren som blir formellt ansvarig för betygssättningen. Om lärarna inte kan enas så får rektorn gå in och sätta betyget. Vitsen med detta är att öka kompetensen vid betygssättning. Och en följd blir en ökad press på skolorna att se till att de lärare som undervisar är behöriga, säger utbildningsminister Jan Björklund (fp) till DN.

Stor arbetsbörda för friskolor

Förslaget omfattar även fristående skolor vilket innebär en kraftigt ökad arbetsbörda för de behöriga lärarna på dessa skolor. I genomsnitt är bara hälften av alla lärare som arbetar i fristående gymnasieskolor behöriga och en av tre lärare i fristående grundskolor.

Förslaget om behörighet och auktorisation presenteras i sin helhet nästa vecka i den så kallade lärarutredningen.

Enligt den kommer betygssättning att bli obligatoriskt i den nya lärarutbildningen.

Vidareutbildas inte

Obehöriga lärare som i dag har tillsvidareanställning kommer att få jobba kvar, även om reglerna skärps på olika sätt.

De kommer dock inte att få del av den statliga vidareutbildningssatsningen ”Lärarlyftet”.

Den nya skollagstiftningen träder i kraft år 2010 och förslaget väntas bli verklighet tidigast år 2012.

ARTIKELN HANDLAR OM