Över 4000 barn är föräldralösa

Tusentals kineser hör av sig och vill adoptera

NYHETER

Hjälparbetare försöker nu att återförena de barn och föräldrar som kommit ifrån varandra i jordbävningen.

Samtidigt har tusentals personer hört av sig till myndigheterna för att få adoptera de barn som blivit föräldralösa i katastrofen.

– De är nog ett uttryck för medkänsla, samtidigt som intresset för inhemska adoptioner är väldigt stort i Kina, säger Inga Näslund, informationssekreterare på Adoptionscentrum.

4 000 barn saknar sina föräldrar efter förra veckans dödliga jordbävning i Kina, uppger AP. Hur många som verkligen är föräldralösa är dock för tidigt att säga än.

Barnbilder på idrottsarenor

– Som alltid i naturkatastrofer och krig så fördrivs människor från varandra. Många kan återförenas igen, säger Inga Näslund.

Hjälparbetare och myndigheter går nu ut med barnens bilder och namn i lokalpressen för att finna föräldrarna. Likaså har man satt upp bilder på idrottsarenor som fungerar som tillflyktsorter för tusentals hemlösa, uppger AP.

Har bara ett barn

Men tusentals kineser har också hört av sig till regeringens för att få adoptera barn som blivit föräldralösa efter skalvet. En del har själva förlorat sina barn då skolor och hem rasade samman.

– Tragedin blir väldigt speciell i ett land som Kina där många bara har ett barn, säger Inga Näslund.

Likaså har många personer utomlands hört av sig till adoptionsbyråer.

– Många adoptivbarn kommer just från Kina. Bara i Sverige väntar runt 500 personer på att ta emot barn från Kina.

För tidigt att adoptera

Ännu kommer dock inte fler barn att adopteras på grund av jordbävningen.

– Vi har fått många förfrågningar om adoptioner, men för närvarande är det för tidigt. Vi arbetar fortfarande med att hitta överlevande och att återförena familjer, säger Wang Juni i kinesiska fonden för fattigdomsbekämpning.

De flesta föräldralösa barnen kommer till lokala barnhem – men många av hemmen har rasat samman.

– Vad vi vet har tio barnhem rasat i Sichuan. Vi på Adoptionscentrum samlar nu in pengar till tält och hjälp till att bygga nya hem, säger Inga Näslund.