”Regeringen driver klappjakt på sjuka”

Peter Eriksson pratade miljöhot och inrikespolitik i sitt inledningstal

NYHETER

ÖSTERSUND Mp varnar för kamp om Arktis.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson vill att partiet tänker nytt i klimatfrågan.

Han anser att mer kraft måste göras för att stoppa ny utvinning av gas och olja.

– Om världen lyckas förhindra utvinning av fossila bränslen i Arktis, så handlar det om att vi kanske stoppar mellan 20 och 25 procent av jordens fyndigheter, sade Eriksson när miljöpartiet inledde sin kongress på fredagen.

Han varnade för den tävling om resurserna som nu pågår mellan Danmark, Norge, Ryssland och Kanada och USA. Eriksson tycker att den nuvarande strategin att minska konsumtionen av fossila bränslen, bland annat genom skattehöjningar, handel med utsläppsrätter och genom energieffektivisering, inte är tillräcklig. Orsaken är att det finns så många i världen som vill investera kapital för att utvinna nya olje- och gasfyndigheter, trots påverkan på klimatet.

Vill ha avtal

Eriksson uppmanade regeringen att reagera offentligt mot dragkampen om Arktis resurser och vill ha ett liknande internationellt avtal som det som skyddar Antarktis. Språkröret vill också att Sverige säger nej till planer på att utvinna olja i Östersjön.

Peter Eriksson inledde dock sitt kongresstal med inrikespolitik. Han angrep den borgerliga regeringen för att driva ”en klappjakt på sjuka och arbetslösa” och för en ”rasering av trygghetssystemen”.

Samtidigt uppmanade han partiet att konkretisera sin politiken så att den snabbt går att genomföra om det skulle bildas en rödgrön regering efter nästa val 2010.

– Det räcker inte med allmänt tal om stora förändringar, sade Eriksson.

Inte lämna EU

Som ett bra exempel pekade han på partistyrelsens nya förslag om arbetslivstrygghet, en sammanslagning av a-kassa och sjukförsäkring. Med det förslaget skulle partiet släppa sin gamla hjärtefråga om medborgarlön, som kritiserats för att vara flummig, eftersom det innebär en garanterad ekonomisk ersättning utan krav på motprestation.

Eriksson och hans språkrörskollega Maria Wetterstrand vill också slopa miljöpartiets gamla krav på att Sverige ska lämna EU. De hoppas på att partistyrelsens förslag om att anordna en medlemsomröstning i frågan får stöd av kongressen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM