USA bygger nytt Guantánamo

Farhågor för dålig behandling av fångarna

NYHETER

Bush-administrationen säger att man vill lägga ner verksamheten på Guantánamo.

Samtidigt framkommer nu uppgifter om ett nytt jättefängelse i Afghanistan.

Ett fängelse där fångarna sannolikt kommer att behandlas långt värre än på Kuba.

Protesterna mot behandlingen av misstänkta terrorister på militärbasen Guantánamo Bay på Kuba har varit hård. Ändå lever USA:s fångar i Bagram i Afghanistan under betydligt mer spartanska förhållanden.

Och nu kan fler komma att flyttas till landet.

Uppgifterna kommer från The New York Times som skriver att den nya anläggningen troligtvis innebär att USA kommer att fortsätta att hålla misstänkta brottslingar utomlands i många år.

Ytterst bristfälliga förhållanden

Den nya anläggningen ska ersätta fängelset i Bagram som just nu rymmer 630 fångar.

Fångar som enligt uppgift har det långt värre än de som befinner sig på Kuba.

I Bagram hålls de misstänkta terroristerna i trånga kättar, omgivna av ståltråd. De har inga möjligheter att motionera och sanitetsutrymmena är bristfälliga.

Liksom på Guantánamo ska förhörsmetoderna vara brutala och år 2002 ska två fångar ha dött efter att ha misshandlats ihjäl av sina amerikanska fångvaktare.

1 100 fångar

Den nya anläggningen ska visserligen hålla högre standard, lovar man från Pentagon, men medger samtidigt att fängelset ska byggas eftersom USA inte längre kan hantera den ökning av fångar som den upptrappade kampen mot al-Qaida och talibanerna medfört.

Fängelset kommer att rymma upp till 1 100 personer och medför investeringar på 60 miljoner dollar. Enligt The New York Times är satsningen ett tydligt tecken på att USA tänker fortsätta att frihetsberöva misstänka terrorister och hålla dem fångna på militärbaser utomlands.