”Chansen att rädda barnet är väldigt liten i början”

NYHETER

Nästan vart tjugonde barn i Sverige föds före den 38:e graviditetsveckan. Men bara enstaka barn som fötts i vecka 23 har överlevt.

– Chansen att rädda barnet är liten i början, säger Marc Bygdeman, professor emeritus i gynekologi.

Marc Bygdeman.

I USA räddades ett barn som föddes i 21:a veckan. Är det försvarbart att ha kvar den svenska abortlagstiftningen när foster kan räddas vid 21 veckor?

– Ja. I abortlagen står det att fostret ska räddas när det är livsdugligt. I vecka 21 kan inte lungornas mognadsgrad åstadkomma adekvat syresättning av barnet och barnet klarar sig inte själv. I Sverige har inget barn överlevt i 22:a veckan, enstaka fall har klarat sig i 23:e veckan. Det är självklart att den övre veckogränsen är föremål för diskussion och det avvägs kontinuerligt hur överlevnaden ser ut. Men tills vidare har Socialstyrelsen bestämt att ha kvar gränsen vid 22 veckor plus noll dagar för abort i Sverige.