Stort efterskalv skakade Sichuan

Minst en död och 400 skadade enligt kinesisk tv

NYHETER

Nästan på dagen två veckor efter den förödande jordbävningen i Kina skakades den hårt drabbade Sichuan-provinsen på söndagen av det hittills svåraste efterskalvet.

Minst en person dog och cirka 400 skadades av det efterskalv som drabbade Kina på söndagskvällen, lokal tid.

Enligt den kinesiska statstelevisionen ska så många som 70 000 hus ha kollapsat efter skalvet. Det framgick dock inte om det var hus som redan tidigare skadats av den stora jordbävningen.

Efterskalvet beräknades ha magnituden 5,8 enligt USA:s geologiska institut. Dess centrum låg i regionen Qingchuan, cirka 25 mil nordöst om provinshuvudstaden Chengdu.

Wang Fei, räddningschef i Guangyang, sade till nyhetsbyrån Nya Kina att ytterligare drygt 200 000 hus riskerade att rasa samman.

Risk för kollaps

Det officiella dödstalet hade på söndagen stigit till 62 664. Dessutom saknas 23 775 människor.

På söndagen stod det allt mer klart hur kritiskt läget är när det gäller de jordbävningsdrabbade områdenas vattenreservoarer.

På en presskonferens i Peking rapporterade talesmän för landets vattendepartement att 69 dammar i det jordbävningsdrabbade området hotade att rämna. Dessutom råder ”farliga lägen” för ytterligare hundratals dammar, enligt den biträdande ministern för vattenfrågor.

– Av dammarna i Sichuan-området riskerar 69 att kollapsa, sade han och tillade att ytterligare 1 700 dammar är riskzonen, dock utan att läget är lika akut.

Ännu en överlevande

– Myndigheterna har vidtagit olika åtgärder för att hantera problemen med dammarna, bland annat har man helt och hållet tömt 69 vattenreservoarer samt sänkt vattennivån i ytterligare 826.

Det framgick inte om de 69 torrlagda dammarna är desamma som hotar brista.

Men mitt i tragedin kommer fortfarande närmast osannolika historier om mänskliga öden och överlevnadsinstinkter. På söndagen blev det känt att ännu en människa hittats levande efter jordbävningen. Kinesiska medier rapporterade att den 80 år gamle Xiao Zhihu hade räddats två dagar tidigare efter att ha legat fastklämd under en bjälke i sitt hus i staden Mianzhu i sammanlagt 266 timmar.

Xiao Zhihus fru hade på något vis lyckats förse honom med vatten och mat under de elva dygn han satt fast. Enligt kinesisk tv var Xiao Zhihus tillstånd stabilt när han hittades.

TT