Lärarförslag får kritik

NYHETER

Innan regeringen föreslår skärpta regler måste den se till att det finns kompetenta lärare att anställa, anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL kritisererar ärmen Jan Björklund stöd för förslaget om att obehöriga lärare bör nekas fasta jobb.

– När man kritiserar kommunerna kunde man faktiskt tillåta sig ett uns av självkritik och säga att problemet till stora delar beror på lärarutbildningen, säger Maria Stockhaus (m), ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Det handlar inte bara om att staten måste utbilda tillräckligt många lärare, utan även utbilda lärare som klarar jobbet, enligt Maria Stockhaus.

– Om det är någon utbildning i det här landet som får väldigt mycket kritik så är det lärarutbildningen. En person som är obehörig kan ha bättre förutsättningar att göra bra som lärare än den som gått lärarutbildningen, säger hon.

Obehöriga lärare går ibland före

Därför förekommer det att kommuner medvetet väljer obehöriga personer i stället för behöriga, enligt Maria Stockhaus.

– Det kan till exempel vara civilingenjörer som anställs som mattelärare. De har inte formell lärarkompetens men har en djup ämneskunskap.

Först en lärarutbildning värd namnet

Hon pekar på den kritik som Högskoleverket riktat mot lärarutbildningen, och det underbetyg nyutexaminerade lärare själva gett sin utbildning. En enkät som den sittande lärarutredningen gjort visade bland annat att endast fem procent kände sig säkra på att utforma prov och sätta betyg. Ett förslag på en ny lärarutbildning väntas till hösten. Inte förrän den är i gång är det rimligt att skärpa behörighetsreglerna, enligt Stockhaus.

– När man kommit dit är det fullt rimligt med ett skärpt regelverk men i dagsläget har vi en bit kvar, säger hon.

Betänkandet om skärpta behörighetsregler presenteras i morgon onsdag.

TT