Hans a-kassa kan bli dubbelt så dyr

En miljon drabbas om LO får igenom förslag

NYHETER

Två av tre LO-medlemmar kan få dyrare a-kassa.

Och den här gången är det inte regeringen som står bakom förslaget.

Utan LO-ledningen själv.

Foto: Foto: LASSE ALLARD
Vill inte betala mer Elektrikern Andreas Eriksson tycker inte att det är kul om han får en dyrare a-kassa.

I dag skiljer sig a-kasseavgifterna kraftigt åt mellan fackförbunden i LO, ibland flera hundra kronor, beroende på hur många som är arbetslösa i de olika branscherna.

Det tycker LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin är orättvist. Hon vill skrota de olika a-kassorna och i stället införa en gemensam, solidariskt finansierad a-kassa för alla 15 förbunden inom LO.

Två av tre får betala

Men frågan är kontroversiell inom arbetarrörelsen. Skulle man slå ut avgifterna så att alla betalar lika mycket skulle två av tre LO-medlemmar – nästan en miljon personer – få höjd avgift.

– Tanken om en gemensam a-kassa bygger på att alla har insikten att vi alla vinner på det. Frågan är hur solidariska vi orkar vara, säger Wanja Lundby Wedin.

Aftonbladet har räknat på hur en gemensam LO-kassa med enhetlig avgift skulle kunna se ut. Utifrån de avgifter som enligt regeringens prognos kommer att gälla från 1 juli, skulle snittet landa på 280 kronor i månaden. Det betyder att elektriker, som är de som har lägst avgift i dag, skulle få betala 130 kronor mer varje månad. Medan till exempel musiker och livsmedelsarbetare skulle få sänkt avgift med ungefär lika mycket.

Samarbete kan gynna

– Det är väl inte så kul, man vill ju aldrig betala mer än man är tvungen, säger elektrikern Andreas Eriksson, 29, som även är fackligt aktiv.

Samtidigt, säger han, kan han köpa LO-ledningens argument om att förbunden ska vara solidariska med varandra:

– Det kan finnas saker att vinna på ett tätare samarbete. Och vem vet, det kanske blir sämre tider för oss elektriker framöver?

Tas upp i helgen

I helgen samlas 300 ombud till LO-kongress. Då ska de bland annat ta ställning till frågan om gemensam a-kassa.

Styrelsens förslag är att fortsätta den utredning som pågår och låta det så kallade representantskapet, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, pröva frågan senare.

ARTIKELN HANDLAR OM