Han bröstar på Bush

Foto: AP
GRATTIS, GRABBEN President Bush firar att Theodore Shiveley precis har tagit examen från amerikanska flygvapnet. Foto: AP
NYHETER

President Bush envetna Irakpolitik har allt färre anhängare.

Men i går bröstade han upp sig när 1 000 militärer examinerades vid amerikanska flygvapnet i Colorado.

– USA får inte förlora nerverna i Irak.

Bush talade om svårigheterna att återuppbygga Irak och Afghanistan under brinnande krig.

– Vi lär oss under tiden.

Han drog paralleller till de ”patriotiska uppoffringarna” under andra världskriget.

– Vi hjälpte Japan och Tyskland att bygga upp fria samhällen och starka ekonomier. Det tog tid och krävde tålamod.