Granskar Värnamo kommun efter omhändertagande

Lille William omhändertogs på BB men lämnades tillbaka – nu granskas kommunen

NYHETER

Medborgarnämnden i Värnamo tog lille William ifrån hans föräldrar på BB på grund av mammans epilepsi.

Men föräldrarnarna överklagade och har nu fått tillbaka sin son.

Efter två anmälningar granskar nu länsstyrelsen i Jönköping hur Värnamo agerat, rapporterar Radio Jönköping.

EFTERLÄNGTAD NÄRHET Efter sex månaders väntan kan mamma Hue och pappa Thai äntligen ta hand om sonen William i sitt eget hem.

Länsstyrelsen ska göra sin granskning på begäran från en privatperson och föreningen Pappaliv, som arbetar för pappors rätt att få träffa sina barn. En granskning som ska vara klar innan semestern, säger man.

Anmäld för tjänstefel

Pappaliv har enligt Radio Jönköping också anmält medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon för grovt tjänstefel efter att nämnden omhändertagit William på BB strax innan jul.

Anledningen till omhändertagandet var att Williams mamma Hue lider av epilepsi och inte bedömdes kunna ta hand om sitt barn. Samtidigt ansågs pappa Thai inte vara tillräckligt säker i sin papparoll.

Länsrätten i Jönköping höll med och William omhändertogs.

William hemma igen

Men föräldrarna överklagade och i början av veckan fick de rätt av kammarrätten och William kunde komma hem igen.

Länsstyrelsens ska i sin granskning undersöka hur kommunen kommit fram till sitt beslut att omhänderta William – om utredningen varit tillräckligt noggrann.

Om beslutet i sig var rätt eller fel granskas inte eftersom man inte granskar domstolsbeslut.

ARTIKELN HANDLAR OM