Giftiga smycken kvar i handeln

Ny undersökning avslöjar höga halter av bly i lågprissmycken

NYHETER

Flera stora butikskedjor säljer smycken som innehåller bly – trots löften om ta bort giftprodukterna ur sortimentet.

Och halterna är fortfarande skyhöga.

– Det här är riktigt dåligt. Nästintill uselt, säger Erik Grawenfors, toxikolog på Kemikalieinspektionen, till Icakuriren.

I höstas avslöjade Icakuriren att tre av fyra lågprissmycken innehöll den giftiga tungmetallen bly. Bly är ett grundämne som bland annat tros kunna ge fosterskador, njurskador och skador på det centrala nervsystemet.

Återkallades

Branschen lovade bättring och elva modesmycken återkallades av butikskedjorna Glitter, Åhléns, Kicks och Lagerhaus. Men i dag, ett halvår senare, finns fortfarande smycken som innehåller bly ute i handeln.

Icakurirens nya undersökning visar att nästan hälften av de 50 slumpvis utvalda smyckena, 46 procent, innehåller bly. Tio modekedjor ingick i testet.

Gina Tricot, Glitter, Indiska, Albrekts Guld, Lindex och Åhléns säljer halsband med blyhalter upp till 10 procent eller mer.

Albrekts Guld är sämst, visar granskningen. Samtliga av fem utvalda smycken från kedjan har bly i sig, i tre fall är halterna mycket höga.

– Både anmärkningsvärt och upprörande, säger marknadschefen Urban Strand till Icakuriren.

Han försäkrar att ett omfattande arbete pågår som syftar till att få bort blyet.

"Tar tid"

Också Indiska har vidtagit åtgärder efter avslöjandet om giftsmyckena för ett halvår sedan.

– I slutet av november införde vi ett blytest på alla smycken. Om halten ligger över 0,03 procent köper vi inte in smycket. Men det tar lite tid innan en sådan åtgärd slår igenom – om ett halvår räknar vi att ligga mycket bättre till, säger produktionschefen Rose-Marie Latif till aftonbladet.se.

Avled

I USA och Japan har blyhaltiga smycken orsakat akuta förgiftningsfall bland barn – i vissa fall med dödlig utgång. I februari 2006 dog en fyraårig pojke sedan han svalt en hjärtformad del av ett halsband.

Testet visar även att tre av smyckena innehöll tungmetallen kadmium, som kan orsaka njurskador.

I Sverige saknas ett regelverk för hur mycket bly smycken får innehålla. Riksdagen har dock antagit miljökvalitetsmål, enligt vilka nyproducerade varor så långt det är möjligt skall vara fria från bly senast år 2010.