Missar kan ske vid byte av barnmorska

”Det är aldrig bra att överlappningen sker inne hos den födande kvinnan”

NYHETER

GÖTEBORG. Viktig information om hur barnet mår riskerar att gå förlorad när barnmorskorna avlöser varandra.

Missförstånd kan uppstå.

– Och det är aldrig bra att överlappningen sker inne hos den födande kvinnan. Barnmorskan kanske använder omskrivningar eller lägger till rätta informationen till sin kollega för att inte oroa kvinnan, säger Margareta Wennergren, verksamhetschef för förlossningsvården i Göteborg.

”Svag punkt”

Vissa sköra barn har svårare att klara värkarbetet. Men i dag är det inte möjligt att identifiera dessa barn i förväg.

– Med de metoder vi har kan vi bara uppfatta vissa signaler efter att förlossningen kommit igång. Det här är en svag punkt.

Fler kliniker

Efter lilla Clementinas död har rutinerna stramats upp. Och fler, mindre förlossningskliniker kan vara på gång. De behövs, inte minst för att det föds allt fler barn i storstadsområdena.