Sverige redo skriva av Irak-skuld

Infra City förvandlades till ett "mini-FN" med nära 100 delegationer och ett enormt säkerhetspådrag

NYHETER

Sverige har redan skrivit av 1,5 miljarder kronor av Iraks skulder och är berett att skriva av de 500 miljoner som återstår, uppgav statsministern för TT vid torsdagens internationella Irakmöte – en sammankomst där ”hopp” var ordet på allas läppar.

– Vi är beredda till det men vi vill se det som ytterligare en metod för att åstadkomma och säkerställa förbättringar i Irak, sade Fredrik Reinfeldt apropå skuldavskrivningarna.

Han uppger att särskilda förhandlingar pågår om vad som kan krävas som motprestation.

– Det handlar om konkreta åtgärder, som att ekonomin sköts. Vi vill helt enkelt säkerställa att Irak är ett land som går allt mer mot att bygga förutsättningar för boende, utbildning och mänskliga rättigheter och där perspektivet om kvinnors och barns utsatthet kommer in.

USA-flyktingar

Uttalandet skedde i en paus under den internationella Irakkonferensen i Infra City i Upplands Väsby norr om Stockholm. Mötet är en uppföljning av initiativet International Compact with Iraq (ICI) som sjösattes av Irak och FN för ett år sedan. Infra City var för dagen förvandlat till ett ”mini-FN” med nära 100 delegationer, tolkar och ett enormt säkerhetspådrag.

På gästlistan stod bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon, Iraks premiärminister Nuri al-Maliki och USA:s utrikesminister Condoleezza Rice.

– Utifrån sett blir det lätt att man betraktar det som en massa tal som hålls efter varandra men det är så väsentligt mycket mer än det. Mycket ligger i förberedelserna för en sådan här konferens, de innebär att den irakiska regeringen måste samla sig till en beskrivning av vad man gjort, sade Reinfeldt om mötet.

Men storpolitiken började redan tidigt på morgonen då Reinfeldt och Rice möttes inne i Stockholm. Vikten av att bygga upp infrastruktur, rättssystem och polisstyrkor i Irak liksom flyktingströmmar diskuterades. Rice tackade Sverige som tagit emot närmare 40 000 irakiska flyktingar sedan 2003:

– Många irakier lämnar sina hem och där har Sverige betytt mycket. Det är uppskattat, inte bara för Irak utan även för USA.

Senare på dagen berättade Reinfeldt för TT att Rice sagt att USA är berett att ta emot 5 000 till 12 000 flyktingar från Irak.

– Då ska man veta att det är ett land som legat under 1 000, på 700–800, sade han.

Hoppfullt

Inne i den hårdbevakade mötessalen var det allmänna budskapet att läget är hoppfullt men att stora utmaningar kvarstår. Condoleezza Rice manade världssamfundet att fortsätta att bryta Iraks isolation genom att öppna ambassader samt uppmuntrade världens länder att skriva av Iraks skulder. Nuri al-Maliki talade om framgångar vad det gäller mänskliga rättigheter, stiftande av lagar, säkerhetsläget och ekonomin.

– Regeringen strävar efter att dra nytta av det höga oljepriset, sade han och lade till att oljetillgångarna ska bli ”verkliga tillgångar” för Iraks folk.

Iraks olja uppskattas ge landet inkomster på 450 miljarder kronor i år.

Även Reinfeldt påpekar att Irak är rikt och därmed skiljer sig från många andra länder som får utvecklingsstöd.

– Vi ska mer ställa oss frågan hur vi säkerställer att det inte blir korruption – att inte oljetillgångarna används för att berika några få utan för att berika ett helt samhälle.

TT