Dödsorsak inte fastställd

NYHETER

Polisen utreder olyckshändelsen då en 15-årig pojke omkom tragiskt på en skolgård i Göteborg.

Obduktionen är inte färdig och exakt dödsorsak har inte slagits fast. Men enligt polisen är de första uppgifterna att 15-åringen ramlade och slog i huvudet så olyckligt att han avled. Hans kamrater bevittnade olyckan. Pojkarna som var inblandade i händelsen förnekar att de var påverkade.