Fruktar för stammens överlevnad

Vägbyggen, sjukdomar och trädavverkningar hot mot indianerna

Foto: AP
Indianerna skjuter med pil och båge mot helikoptern som passerar ovanför.
NYHETER

För indianerna i Amazonas kan kontakten med omvärlden innebära slutet.

Nu fruktar brasilianska myndigheter för stammens överlevnad

– En vanlig förkylning kan ta död på hela stammen, säger Miriam Ross, taleskvinna för organisationen Survival International.

Foto: AP

Den brasilianska indianstammen tros vara bland de sista som inte haft kontakt med omvärlden. De makalösa bilderna är tagna från en helikopter och visar hur de stridsmålade människorna rör sig oroligt på marken och skjuter med pilbåge mot planet.

Forskare har vetat om indianstammens existens i 20 år men har i det närmaste ingen kunskap om människorna. Man tror att de är besläktade med Tano eller Aruak-stammen.

Gjort ett val

– De har valt att leva helt eller delvis isolerat. I vissa fall är den enda kontakten med andra människor tillfällen då indianer byter varor med varandra, säger socialantropologen Bernardo Beronde till AP.

Han har studerat den skygga indianstammen i två decennium och berättar att befolkningen ökat med tiden. Men nu är indianernas tillvaro hotad, menar många.

Den brasilianska regeringen släppte bilderna, som togs i slutet av april, av en enda anledning – de vill rädda stammen från att bli utrotad.

Tidigare försökte myndigheterna kontakta isolerade stammar som denna, nu gör man tvärtom. Men eftersom det finns starka krafter som ifrågasätter stammens existens kände regeringen sig, mer eller mindre, tvingad att publicera bilderna.

– De här bilderna är bevis på att okontaktade stammar faktiskt existerar. Världen måste inse detta och försäkra sig om att deras territorium är bevarat enligt internationell lag. Annars kommer de snart att vara utdöda, säger Miriam Ross, taleskvinna för organisationen Survival International som arbetar för att bevara världens infödda befolkning.

Vägbygge

Vinstintressen driver den olagliga skogsavverkningen allt närmare platsen där indianerna har sina hyddor. Det finns även planer på att bygga en väg. En väg skulle öppna området för bönder och andra.

– Första kontakten med omvärlden är oftast en katastrof för "oupptäckta" stammar. Det är inte ovanligt att 50 procent dör några månader efter första mötet. De saknar immunförsvar mot sjukdomar utanför det egna samhället. En vanlig förkylning eller influensa kan ta död på hela stammen, säger Miriam Ross till AP.

Enligt Brazil's National Indian Foundation (FUNAI) kan det finnas 68 okända indianstammar i Brasilien, varav 24 redan har bekräftats.