Svenskarna slår rekord i sopavfall

Mer än ett halvt ton per person och år

NYHETER

För första gången slänger varje svensk mer än ett halvt ton hushållsavfall per år. Glädjande nog har vi aldrig återvunnit så mycket av soporna, enligt branschen.

Men Naturskyddsföreningen är inte imponerad.

– Soporna speglar resursåtgången. Även om vi skulle återvinna ännu mer av soporna så kostar varje omvandling av en produkt en massa energi. De ökande soporna är ett jätteproblem som speglar ett resurssystem som inte fungerar. Vi måste hitta sätt att spara på riktigt, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Förra året slängde svenskarna 4,7 miljoner ton hushållsavfall. På tio år har mängden sopor ökat med 25 procent till hela 514 kilo per invånare och år. Men under samma tid har också soptipparna försvunnit och deponeringen av avfall har minskat med över 80 procent, visar nya siffror från Avfall Sverige.

– Vi har blivit mycket bättre på återvinning och problemen är faktiskt mindre i dag trots ökningen. Vi kommer att uppnå målet om att hälften av soporna ska återvinnas eller brytas ned biologiskt till år 2010, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Tvist om förbränning

Anledningen till att soppåsarna blir fler är högkonjunkturen, enligt Naturvårdsverket.

– Det är tråkigt att det är så, men eftersom folk blir rikare och köper mer blir det följden, säger Gunnar Fredriksson, enhetschef på verket.

Fredriksson ser en viss risk att siffror på hur bra svenskarna är på att återvinna kan få folk att tro att återvinning återgäldar all miljöpåverkan.

– Man kanske blir mindre uppmärksam på avfallsproblemet, det var ju lättare att se när allt lades på soptipparna, säger han.

Trots att alltså rekordmycket återvinns eller bryts ner till kompostjord eller biobränsle så blir mer än hälften kvar. Nästan allt blir till fjärrvärme – billig energi som annars skulle gå förlorad och ett bra alternativ till fossila bränslen, enligt Avfall Sverige.

Tvist om förbränning

Men Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson delar inte synen om framgångar.

– Nej, man bränner vad som helst nästan osorterat för att få bort deponeringarna till varje pris. Man borde införa skatt på förbränning så att inte sopor blir ett plus för kommunerna. Eftersom de inte sorteras ordentligt släpps miljögifter ut och det finns en risk att vi bir beroende av sopor för vår energiproduktion, säger Karlsson.

Naturskyddsföreningen är inte heller nöjd med att målet på 50 procents återvinning verkar vara på väg att förverkligas.

– Vi tycker att målet ska höjas väsentligt, men också att man inte bara ska fokusera på att återvinna, utan på att faktiskt minska konsumtionen, säger Karlsson.

FAKTA

Så mycket återvinner vi

Sverige ligger i topp i världen tillsammans med Holland och Danmark när det gäller återvinning. I mängden sopor har vi en mittplacering i Europa med 514 kilo per invånare.

Så här fördelades våra 4,7 miljoner ton hushållsavfall 2007 jämfört med året innan:

1998 2007 Förändring

Ton Ton Procent

Farligt avfall

20 000 40 883 104,4

Återvinning

1 011 000 1 737 719 71,9

Kompostjord, biobränsle m m

309 000 561 303 81,7

Förbränning

1 450 000 2 190 980 51,1

Deponering på soptipp

1 020 000 186 493 –81,7

Total mängd avfall

3 810 000 4 717 378 23,8

Källa: Avfall Sverige

TT