Engångsgrillar – en brandfara

Räddningsverket: Nu när det är torrt och låg luftfuktighet ska man inte använda engångsgrillar

Foto: HENRY LUNDHOLM
NYHETER

Sommartider = grilltider.

Men grilla med försiktighet, uppmanar Räddningsverket.

I stora delar av landet råder brandfara i skog och mark. Många kommuner och län har utfärdat eldningsförbud, främst i södra Sverige.

Varnar

En liten brand kan snabbt förvandlas till en häftig skogsbrand. Det är inte sällan bränder startar med en oskyldig grillning. Engångsgrillar bedöms vara särskilt farliga.

– Nu när det är torrt och låg luftfuktighet så ska man inte använda engångsgrillar, säger Mette Lindahl Olsson, brandingenjör vid Räddningsverket.

Många engångsgrillar blir stående och kan bränna igenom och orsaka en brand.

Glöda

Om man eldar med kol eller bricketter är det viktigt att inte slänga askan. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen.

Om olyckan är framme gäller det att agera snabbt. Ha därför alltid vatten i anslutning till grillplatsen, uppmanar Mette Lindahl Olsson.

Många bränder uppstår när grillen töms eller när man slänger engångsgrillar bland sopor. Tänk därför på att avsluta grillfesten på rätt sätt.

FAKTA

Elda på rätt sätt:

Häll på en ordentlig hög med träkol eller briketter. Högen ska vara så toppig som möjligt.

Använd alltid en stabil grill som inte välter. Det räddar även maten.

Spruta på den volym tändvätska som bruksanvisningen anger. (OBS! tändvätska, inte T-röd eller andra brännbara vätskor.)

För de flesta tändvätskor anger bruksanvisningen att vätskan ska fördelas över hela ytan och sugas in i kolen under minst fem minuter. Då brinner den lugnt och ger en effektiv antändning. Om den däremot sprutas direkt på en yta som redan är het förångas tändvätskan och det är stor risk för ett våldsamt eldklot eller att en explosionsliknande förbränning sker med brännskador som följd.

Stäng flaskan och ställ den på ett säkert avstånd från grillen.

Tänd genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen. Lågor kommer att flamma upp men dämpas efter någon minut.

Spruta aldrig på mer tändvätska om du tänt grillen och tror att det inte brinner. Det kan ändå brinna en låga som knappast går att se.

Källa: Räddningsverket.