Wanja Lundby-Wedin omvald

Får förnyat förtroende som LO:s ordförande i fyra år till

NYHETER

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande sedan 2000, har som väntat fått förnyat förtroende av LO-kongressen i Folkets hus i Stockholm. Hon är därmed vald till LO-ordförande i fyra år till.

Hon räknar med att det blir ”fyra tuffa år”, men säger sig ha tre strategier för framgång:

– Det första är naturligtvis att vi är många. Det andra är att vi har starka kollektivavtal. Det tredje är att vi fortsätter utveckla en facklig politisk samverkan för att förbättra löntagarnas situation och att allt detta arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, sade hon i ett direktsänt tacktal.

Krymper styrelsen

LO krymper styrelsen, från femton till elva ledamöter. Beslutet fattades på organisationens kongress i Stockholm på söndagen.

Även det LO kallar ledningen bantas, från fyra till tre personer. Ledningen kommer nu att bestå av ordförande och två vice ordförande.

Samtidigt klubbades nya stadgar, som bland annat fäster på pränt de former för samordnade avtalsförhandlingar mellan LO-förbund som i praktiken har gällt de senaste åren.

TT