Kastar ljus över mörk materia

Svenska forskare tror på oväntade upptäckter

NYHETER

För den som tänder på mörk materia och gammablixtar är stora saker på gång.

Det rymdbaserade hyperkänsliga gammateleskopet Glast skjuts upp i veckan.

Svenska forskare tror på nya oväntade upptäckter.

Foto: RYMDSTYRELSEN

Det finns en lång rad fenomen i universum som vetenskapen fortfarande vet väldigt lite om. Några exempel på den moderna fysikens största obesvarade frågor:

Hur kan svarta hål accelerera strömmar av materia till nära ljusets hastighet?

Vad är källan till kosmiska partiklar?

Vilka mekanismer styr pulsarer?

Vad är mörk materia?

Vilka mekanismer ligger bakom de extremt kraftfulla utbrotten av gammastrålning, så kallade gammablixtar?

Okända källor

Uppdraget att söka svaren har gått till Glast (Gamma-ray large area space telescope) som på torsdag skjuts upp i rymden, om planen håller.

Utbrott av gammastrålning är ett av universums mest våldsamma fenomen, beskrivna som de ljusstarkaste explosionerna sedan Big Bang. Men strålningen når inte jorden på grund av atmosfären utan måste studeras från rymden.

På 90-talet fick forskarna data från gammateleskopet Egret. Detektorerna på Glast bygger på en annan teknologi och ger överlägsna förutsättningar jämfört med tidigare projekt.

– Glast är betydligt känsligare, för lägre energier 30–50 gånger bättre och för höga energier 100 gånger bättre, säger projektledare Jan Conrad på Stockholms universitet till TT.

Egret fann många gammastrålningskällor med okänt ursprung.

– Glast med sin förbättrade känslighet kommer antagligen kunna förklara åtminstone delar av de källorna. Men vi kan också räknar med att hitta helt nya, okända källor, säger Jan Conrad.

Under lupp

Glast är ett internationellt samarbetsprojekt med en prislapp på över fyra miljarder kronor. Sverige bidrar med 30 miljoner kronor.

I det svenska Glast-konsortiet ingår fysiker från Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan i Kalmar. Jan Conrad leder dessutom en arbetsgrupp med cirka 70 fysiker världen över som särskilt letar efter mörk materia:

– Det och gammablixtar är de främsta svenska intressefälten.

Efter en inkörningsfas på en månad ska Glast börja leverera data till amerikanska rymdstyrelsen Nasas Goddard Space Flight Center i Washington. Inom ett år ska de första analyserna vara klara. Jan Conrad och hans kollegor ser framför sig ett stort antal vetenskapliga artiklar tack vare Glast, som sätter universums mest energirika händelser och miljöer under lupp.

FAKTA

Gammateleskopet Glast

Huvudsakliga vetenskapliga mål:

Analysera gammastrålning i rymden.

Söka efter mörk materia och spår från universums begynnelse.

Studera de extremt energirika utbrotten av gammastrålning (så kallade gammablixtar).

Öka förståelsen av de mekanismer som styr partikelacceleration i aktiva galaxer, neutronstjärnor och rester från supernovor.

Projektet är ett samarbete mellan USA, Japan, Italien, Frankrike och Sverige.

Kostnad: drygt 4 miljarder kronor för utveckling, uppsändning och drift, varav Sveriges andel är 30 miljoner kronor.

Beräknad livslängd: 5–10 år.

Källa: Rymdstyrelsen

TT