Muslimsk fatwa mot terrorism

”Islam ska utplåna all slags terrorism och sprida världsfredens budskap"

Foto: AP
NYHETER

NEW DELHI. Ett ultrakonservativt muslimskt seminarium i Indien utfärdade i helgen en fatwa – religiöst påbud – mot terrorism.

Darool-Uloom Deoband är en 150 år gammal religiös inrättning som säges ha inspirerat bland andra talibanrörelsen i Afghanistan. Den styr tusentals muslimska mindre seminarier runtom i Indien.

I det möte sent i lördags i New Delhi där fatwan kungjordes deltog tusentals skriftlärda och studerande, klädda i vita kalotter och tunikor. Jublet steg när seminariets rektor Habibur Rehman läste upp ett uttalande som fastslog att islam ska ”utplåna all slags terrorism och sprida världsfredens budskap”.

Emot allt våld

– Islam förkastar alla typer av orättfärdigt våld, fridsbrott, blodsutgjutelse, mord och plundring och tillåter inte sådant i någon form, sade Rehman.

Ledare och studerande skanderade slagord mot terrorism, och många höll upp plakat med texter som ”islam betyder fred” och ”terrorismen är en fiende”.

Deobandskolans läror och dess strikta tolkning av muslimsk lag har spridits till många andra länder, bland dem Storbritannien och Afghanistan. Men Deoband har också tagit avstånd från de afghanska talibanerna, och många experter beskriver talibanerna som Deobands ”svarta får” som har förvrängt lärosätets ideologi.

Viktiga steg

Officiellt är Indien ett sekulärt land, men hinduismen dominerar bland landets religioner. Indiens 140 miljoner muslimer utgör 13 procent av befolkningen – vilket gör dem till den tredje största islamiska folkgruppen i världen. Endast i Indonesien och Pakistan finns fler muslimer.

Bedömare beskrev helgmötet och fatwan som viktiga steg i den muslimska världens hantering av ämnet terrorism.

– De (muslimska grupperna) börjar få upp ögonen för riskerna med terrorismens följder och med att terrorism ofta misstänks vara knuten till muslimer, sade den politiske analytikern Pran Chopra.

TT-Reuters