Trollar – med siffror

Sahlin visar sitt nya vapen

NYHETER

Mona Sahlin har ett nytt vapen.

Statistik.

Hon trollar med siffror som den värsta illusionist.

En vanlig journalistisk arbetsmetod är att jämföra löften med resultat. Så sa de – så blev det.

Denna metod har nu adopterats av Mona Sahlin (s). I sitt tal på LO-kongressen i går påminde hon om att finansminister Ander Borg (m) sagt att det skulle ta två år innan regeringens politik gav resultat.

I så fall är det, enligt Sahlin, förskräckande. Med sitt nya vapen, statistik, vill hon påvisa hur illa det kan gå när alliansen får bestämma.

Tillväxten har halverats. Det första kvartalet i år ökade bruttonationalprodukten, BNP, med 2,2 procent. Under motsvarande period 2006, det senaste året med Göran Persson (s) på kommandobryggan, var samma siffra 4,1 procent.

Priserna ökar snabbare. I april 2006, då Mona Sahlin satt i regeringen senast, var inflationen 1,5 procent. Samma månad i år hade den ökat till 3,4 procent.

Räntorna är högre. Våren 2006 var Riksbankens styrränta två procent. I dag är den dubbelt så hög.

Allt det där är visserligen sant. Men med statistik kan man bevisa vad som helst.

Och det gör Mona Sahlin genom att välja de siffror som passar henne. Samtidigt som hon, givetvis, bortser från att konjunkturen ser betydligt mörkare ut nu än för två år sedan.

Hon skulle lika gärna kunna säga att arbetslösheten har minskat med 60 000 personer sedan april 2006. Hon skulle kunna säga att lönerna ökar betydligt mer nu än då. Och att värdet av exporten gått upp med 37 miljarder, eller 13 procent.

Men LO:s pågående kongress är inte bara en facklig angelägenhet. I än högre grad är det en politisk manifestation med siktet inställt på valet 2010 då socialdemokraterna, med hjälp av LO, vill återvinna makten och härligheten.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin attackerade regeringen, inte arbetsgivarna, i sitt inledningstal på kongressen.

Mona Sahlin trollade med siffror i sitt.

I jakten på makten är det mesta tillåtet. Oavsett om man tillhör det röda laget eller det blå.