De förlorar allt på nya regeln

Regeringen sparar – nu tvingas tusentals till soc

NYHETER

77 000 personer förlorar sin försörjning.

Tusentals kan tvingas till socialbidrag.

– Det känns hemskt, men vad ska man göra, säger Fredrik Fröberg som blivit av med sin sjukpenning.

GÅR PÅ SOC Fredrik och Therese och sonen Waldemar, nio månader, har tvingats leva på socialbidrag sedan Fredriks sjukpenning drogs in. ”Jag fick sömnproblem av smärtorna. Då blir man idiot till sist”, säger han.

Fredrik Fröberg, 33, från Kristinehamn slet ut sin axel när han jobbade som slaktare. Efter 18 månader blev han i höstas av med sin sjukpenning.

Men Fredrik Fröberg hade så ont att han inte kunde jobba. För att klara försörjningen tvingades han vända sig till socialen.

– Det känns hemskt, men vad ska man göra, säger han.

Han är långt ifrån ensam. Enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting har (SKL) gjort uppger hälften av landets kommuner att kostnaderna för socialbidragen ökat. Huvudorsaken är Försäkringskassans striktare regeltillämpning.

Många befarar att det bara är början.

Staten sparar miljarder

I morgon säger riksdagen ja till regeringens nya regler för sjuka. Bland annat försvinner den tidsbestämda förtidspensionen helt.

Enligt SKL kommer 77 000 personer att förlora sin försörjning som en direkt följd av förändringarna, varav 10 000 måste vända sig till socialen.

Förändringarna innebär, i kombination med minskade sjuktal, ett rejält tillskott i statskassan. Försäkringskassan räknar med att spara 50 miljarder kronor de kommande fyra åren.

Men både SKL och Försäkringskassan bekymrar sig över vad som händer med de som är för friska för sjukpenning men för sjuka för ett vanligt jobb.

– Vi ser ett behov av en alternativ arbetsmarknad, det är väldigt angeläget att det kommer till stånd. Och det måste ske relativt snabbt, säger Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör på Försäkringskassans huvudkontor.

”Inget värdigt liv”

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m) har tidigare talat om att skapa resursjobb, där personer som inte klarar vanliga jobba ska kunna göra en samhällsnyttig insats och få betalt för det.

– Vi kommer med ett förslag under hösten. Det är inte acceptabelt att stora grupper hamnar i ett socialbidragsberoende, så ska det inte bli, säger Bettina Kashefi, statssekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson.

Fredrik Fröbergs axel opererades på nytt i veckan.

– Jag hoppas verkligen det blir bra nu. Jag kan tänka mig att jobba med vad som helst, för det här är inget värdigt liv, säger han.

FAKTA

Förslaget: Får vara sjuk – i max ett år

Om riksdagen godkänner regeringens förslag införs en rad förändringar i sjukförsäkringen från och med den 1 juli.

Tanken med förslaget är att förhindra att tusentals svenskar hamnar i långa passiva sjukskrivningar.

En rehabiliteringskedja införs: de första tre månaderna betalas sjukpenning ut om man inte kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter. Mellan tre och sex månader prövas om den sjukskrivne kan göra något annat jobb på sin arbetsplats, i annat fall ska denne söka nytt jobb i hela landet.

Efter sex månader måste sjukskrivna, som inte förväntas komma tillbaka till sin arbetsplats, söka nytt jobb. Den sjukskrivne kan få tjänstledigt för att söka andra jobb.

Sjukskrivningar kan vara i max ett år, därefter finns möjlighet till en förlängning på 18 månader.

För de svårast sjuka, till exempel cancersjuka, slopas ettårsgränsen för att få sjukpenning. Deras sjukskrivning begränsas inte i tid och de får en ersättning motsvarande 80 procent av lönen.

Tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) avskaffas.