Mildrad dom för knarkdömd journalist

NYHETER

En journalist och författare som i november 2006 ertappades med 0,73 gram kokain på en känd Stockholmskrog får sitt straff sänkt till villkorlig dom och dagsböter av Högsta domstolen (HD).

I december i fjol dömde Svea hovrätt mannen till en månads fängelse, sedan Stockholms tingsrätt nio månader tidigare utdömt dagsböter.

HD finner att mängden beslagtagen kokain är att bedöma som ringa narkotikabrott eller av normalgrad. Vidare har ingenting framkommit som tyder på att narkotikan var till annat än eget bruk, journalisten är tidigare ostraffad och det saknas ”särskild anledning” att befara att han gör sig skyldig till fortsatt brottslighet, skriver HD.

Följden fastställs till villkorlig dom och 90 dagsböter om 280 kronor vardera.