Forsmark 3 avstängt

NYHETER

Kärnkraftsverket Forsmark har valt att tillfälligt stänga reaktor 3 efter att en ledning med kvävgas fått läckage. Under tiden kommer det inte att produceras någon el.

Forsmark har tre kokvattenreaktorer och det är nummer 3 som kommer att vara avstängt hela veckan. Ledningen med kvävgas har funktionen att styra olika ventiler genom att öppna och stänga dem. Så länge läckaget pågår hålls reaktorn stängd. Nedstängningen kommer att pågå i ett par dygn och under den tiden kan ingen el produceras. Men det kommer inte att störa elnätet.

– Det är inget ovanligt. Det läcker ut kvävgas ur röret, säger Forsmarks kommunikationschef Claes-Inge Andersson.

Kvävgas används för att skapa syrefria miljöer som ska vara brandskyddade. Gasen är livsfarlig att inandas.

Varje reaktor producerar lika mycket elecktricitet som hela Stockholm och omgivande kommuner använder varje år. Den sammanlagda effekten är cirka 3160 MW, enligt Forsmarks hemsida.

Forsmark är Sveriges senast byggda kärnkraftanläggning och ligger vid Upplandskusten, ett par mil norr om Öregrund i Östhammars kommun.