En flicka får inte heta Elvis

Skatteverket avslog ansökan från föräldrarna

NYHETER

Familjen ville döpa sin dotter till Elvis och sökte om lov hos Skatteverket. Båda föräldrarna var säkra på att ingen skulle motsätta sig namnförslaget.

Men det blev totalstopp. Skatteverket tycker inte att en flicka ska bära "ett förnamn som har maskulin prägel".

The King.

Familjen tänkte redan innan barnet föddes att det skulle heta Elvis.

Där och då visste de inte ens könet. För 4,5 månader sedan föddes en flicka som nu kallas Elvis. Trots namnet är ingen av föräldrarna

intresserade av musikkungen med samma namn. De äger inte ens en enda skiva med honom.

”Könsneutralt”

– Vi tänkte på det som ett fint namn, det var bådas idé. Vi ville ha ett könsneutralt namn och vi tyckte att det skulle passa, säger mamma

Linda.

De jämförde namnet med Alice och Hjördis och ansåg inte att det rådde något tvivel om att det var neutralt.

Skatteverkets svar avslår familjens anmälan med motivering att namnet är ytterst olämpligt på en flicka på grund av att det har en maskulin prägel.

Har överklagat

– Vi har överklagat och tror att vi får igenom det. Vi räknar kallt med det för hon heter ju Elvis nu. Alla kallar henne det och hon

lyssnar till det, säger Linda, som inte vill gå ut med sitt efternamn.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Nästan bara positivt. Några tycker att valet av namn är konstigt men för det mesta tycker folk att det är fint.

Förstår ni Skatteverkets resonemang?

– Nej, det gör vi inte. De har olika regler vad som väcker anstöt och obehag. Vilka namn som har manlig och kvinnlig prägel är olika. Jag tycker det är fånigt och att vi borde få det godkänt.

– Det känns jobbigt att behöva göra en sådan jätteaffär av det faktiskt, säger Linda.