”Är du sjuk ska du ha sjukpenning”

Socialförsäkrings- minister Cristina Husmark Pehrsson chattade med aftonbladet.se:s läsare

NYHETER

Ingen som är sjuk ska lämnas utan stöd.

Det var Cristina Husmark Pehrssons budskap när hon chattade om de nya sjukförsäkringsreglerna.

Dessutom utlovade hon en rehabiliteringsgaranti för de som är sjuka.

Foto: LASSE ALLARD
Cristina Husmark Pehrsson.

säger: Jag har fått en diagnos på en kronisk sjukdom och varit sjukskriven i sju år. Ingen rehabilitering har jag fått, och inte heller något botemedel har uppfunnits; jag befinner mig på samma plats som för sju år sedan, fast med mindre besvär eftersom min kropp får vila. På vilket sätt kan jag nu återgå i arbete?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, jag kan naturligtvis inte uttala mig om just din enskilda situation. Men om du är sjuk så skall du naturligtvis ha en sjukpenning eller sjukersättning.
säger: Hej. Vad kommer ni att erbjuda för medicinsk rehabilitering för oss med tidsbegränsad sjukersättning ? /En som är drabbad
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, vi satsar 3,4 miljarder bland annat på en rehabiliteringsgaranti som tar sikte på smärtor i röresleorganen och lättare psykisk ohälsa.
erik säger: Vad händer efter ett år och man inte fått något jobb? Måste man gå till socialen då?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Erik, är du fortfarande sjuk efter ett år så kommer du att få en förlängd sjukpenning i kombination med rehabilitering. Samt stöd från arbetsförmedlingen när du behöver.
kotte säger: Allså varför måste de vara så hårda mot de som är långtidsjuka. Och vem vill anställa en som inte kan ge 100% på sitt arbete? Modraterna är skandal. De många ungdommar som mår jättedåligt idag får inget jobb. Arbetslösheten kommer att öka igen.
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Kotte, vi håller med dig helt och hållet och har därför satsat stora resurser på att företag just skall vilja anställa människor som inte kan ge hundra procent. Vi kallar det nyfriskjobb. Dessutom gör vi stora satsningar på rehabilitering, stöd och hjälp i tid. Inte minst när det gäller ungdomar.
säger: Hur ska jag kunna få orken tillbaka den 1 juli? Har efter 32 år på samma arbetsplats blivit liggande helt utpumpad och orkar inte med att sköta det dagliga i min bostad. Tala om för mig hur jag ska bli arbetsför bara för att reglerna ändras. Tror du att man blir bättre av att ständigt ha ett hot om ekonomisk kris över sig? Tänk lite längre än näsan räcker. Monica
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Monica, det är precis det här problemet som vi sett. Om du hade fått hjälp i tid så hade du förhoppningsvis inte befunnit dig där du är nu. Du blir naturligtivs inte friskare av försämrad ersättning, men med en rehabilitering värd namnet så tror jag att din väg tillbaka kan möjliggöras.
Entreprenören säger: Vad kommer ni att göra för småföretagarens sociala skyddsnät?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Entreprenören, många företagare känner sig oroliga för det sociala trygghetssystemen. Det är en viktig fråga, därför utreds den i nuläget på näringsdepartementet.
vad händer med de befintliga sjukpensionärerna säger: Vad händer med de som redan är sjukpensionärer idag?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, jag har i dagarna överlämnat ett förslag till riksdagen som handlar om att möjliggöra för förtidspensionärer med en permanent sjukersättning att jobba, studera och arbeta idéelt hur mycket man orkar och kan utan att ens sjukersättning någonsin omprövas.
säger: Varför ville du inte ta emot Kommunals namnlistor på 60.000 som protesterat mot regeringens misantropiska förslag?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, jag har tagit emot Kommunals namnlistor som är registrerade. Dock tycker jag att det är viktigt att säga att de argument som genomsyrar kommunals kampanj riskerar att göra mer skada än nytta. Jag är bekymrad över hur de skrämmer upp människor i onödan.
wheelgirl24 säger: Vad händer med människor som har medfött handikapp, blir de lidande?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej wheelgirl24, alla människor som har nedsatt arbetsoförmåga skall känna sig trygga med sin sjukersättning. Men tanken är att fokus skall ligga på arbetsförmåga, inte handikapp.
Vill blir frisk säger: Vilka resurser kommer satsas på medicinsk vård och rehabilitering, så att vi sjuka kan bli friskare? Vi är många långtidssjuka som har svårt att få rätt diagnos och den svenska vården saknar kunskap om rätt behandling. Vi går ofta år efter år utan att få vård. För att nämna några är sjukdomarna ME och Borelia några och de är ibland väldigt invalidicerande för de drabbade.
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, jag vet att många har svårt att få rätt diagnos. Därför tror jag att läkarnas besluttstöd som nyligen infördes kommer att vara till god hjälp i att få en tidig diagnos. Många har liksom du också efterfråga rehabilitering, därför satsar vi 3,4 miljarder på rehabilitering och företagshälsovård i ett tidigare skede.
mickeh säger: jag har tidsbegränsad sjukersättning. kommer jag få ha den kvar för den tid som är beviljad, eller bryts den av för mig från den 1 juli?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Mickeh, ja självklart kommer du att få det om det inte har skett en dramatisk förbättring med din arbetsförmåga.
Jenny säger: Hej Cristina! Är det inte bättre att staten betalar om en "nyfrisk" blir sjuk så att vi företagare vågar anställa dom? I nuläget vågar vi inte satsa på någon som inte är 100% frisk eftersom det innebär stora ekonomiska förluster om personen sjukskriver sig titt som tätt...
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Jenny, bra att du tar upp frågan. Det är precis detta som vi föreslår när det gäller människor med permanent förtidspension.
wheelgirl24 säger: Hur ska jag få ett jobb som ung handikappad när ingen vill anställa mig som inte kan jobba fullt ut? Frågan är inte om jag vill jobba, utan det är mer att ingen anställer handikappade människor
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej wheelgirl24, jag förstår att man som ung människa vill ha ett riktigt jobb. Därför är det viktigt att jobba med attityder samtidigt som vi satsar just på att öka sysselsättningen men också på ekonomisk stimulans till arbetsgivare att vilja anställa.
säger: Hej! Är inte så insatt, så frågan kanske är dum eller en aning "off topic". Men, hur dåligt måste man må rent psykiskt för att en sjukskrivning ska gå igenom? En bekant med självmordstankar och depression blev nekad med argumentet; "Du ska vara glad att du har ett jobb." Inte ens en veckas sjukskrivning! Att hon sedan pratade med arbetande på vuxenpsykiatriska och fick reda på att inte ens de allra svårast fallen gick igenom ibland, pga av de nya förslagen, är ju mycket dåligt om det stämmer. Tjänstefel eller korrekt tolkning av försäkringskassan?
Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, du beskriver en väldigt svår situation. Jag har tyvärr ingen möjlighet att kommentera enskilda fall. Däremot är det nu mycket vanligt med psykiska diagnoser, det står för cirka 30 procent av sjukskrivningarna, så därför satsar regeringen också extra medel på att förbättra den psykiatriska vården och även rehabiliteringsinsatser för denna grupp.

aftonbladet.se