Bara vart fjärde våldsbrott anmäls

”Många tycker det är meningslöst att anmäla”

NYHETER

Många struntar i att anmäla brott.

Orsak: Polisen gör ändå inget åt det.

– Många människor tycker helt enkelt att det är meningslöst att anmäla, säger Lars Westfelt på Brottsförebyggande rådet.

Vart fjärde våldsbrott anmäls aldrig. Och bara drygt vart tionde sexbrott kommer till polisens kännedom.

Det blev resultatet när Brottsförebyggande rådet, Brå, bad 22 000 personer svara på frågor om brott och anmälan.

– Det här hänger inte samman med förtroendet för polisen. På frågan varför man inte anmäler svarar många att det är ”meningslöst.” Man accepterar att det ser ut som det gör, säger utredaren Lars Westfelt.

Lindrigare brott

Främst är det lindrigare brott som människor låter bli att anmäla. Men Lars Westfelt har svårt att säga vilka slags brott det faktiskt rör sig om.

– Det skulle kunna handla om väldigt lindriga misshandelsfall. Där den ene kanske inte ens uppfattar det som misshandel.

Stulna cyklar är en annan sak som ofta inte anmäls, enligt Westfelt.

Men vi borde anmäla mer.

– Jag kan förstå att man som person inte ser någon mening i att anmäla en viss typ av brott. Men även anmälningar av lindrigare brott kan ge information om hur brottsligheten ser ut och vara en hjälp i polisens utredningsarbete.

Vilka slags brott borde vi anmäla oftare?

– Det kan till exempel handla om fall där en kvinna misshandlas i en relation.

Att anmäla är också viktigt ur brottsoffersynpunkt.

– Brottsoffer riskerar att inte få den hjälp de behöver av samhället eftersom brottet aldrig anmäls, säger Lars Westfelt.

Har du själv låtit bli att anmäla ett brott?

– Det har säkert hänt någon gång. Men det var innan jag gjorde den här undersökningen.

FAKTA

Vart fjärde våldsbrott anmäls

54 procent av egendomsbrott anmäls.

26 procent av våldsbrotten anmäls.

99 procent av bilstölderna anmäls.

13 procent av sexualbrotten anmäls.

Källa: Brå