Syrrorna tappar lön efter strejken

Strejken blev ett nederlag anser många sjuksköterskor. Nu kommer nästa kalldusch. De förlorar lön på konflikten.
NYHETER

Vårdfackets strejk är en ren förlustaffär för sjuksköterskorna.

Lönehöjningen kommer två månader senare och det tar många år att komma i kapp, visar TT:s genomgång.

Att strejka är inte gratis. Förutom att facket har tappat ett hundratal miljoner kronor ur strejkkassan har den enskilde förlorat i försenad löneförhöjning.

Någon retroaktiv lönehöjning blir det inte.

– Det beror på att vi har haft en konflikt och det följer av avtalet, säger Lena Emanuelsson, chef för förhandlingssektionen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till TT.

Från och med 1 juni

Det slutliga löneavtalet som parterna enades om efter nästan sex veckors strejk börjar gälla 1 juni. Hade Vårdförbundet tackat ja till det första budet hade avtalet börja gälla 1 april. Sjuksköterskorna går därmed miste om två månadslöner med den höjda lönen, i genomsnitt totalt 2 000 kronor räknat på en snittlön på 25 000 kronor i månaden.

De båda buden för första året är i pengar nämligen identiska.

Andra året, 2009, landade slutbudet en halv procentenhet högre än det ursprungliga, vilket i kronor räknat innebär 130 kronor mer i månaden. För helåret 2009 ger det nya avtalet därmed totalt 1 560 kronor mer.

Först därefter, 2010, är det möjligt, men inte säkert, att sjuksköterskorna kommer i kapp vad de förlorat i lön de första två åren.

Lena Emanuelsson på SKL håller med om att det är så det ser ut, men hon vill tona ned effekterna, de lokala förhandlingarna återstår.

Bara miniminivån

Det är också något som Vårdförbundets förhandlingschef Margareta Öhberg pekar på. Det centrala avtalet anger bara en miniminivå.

– På många håll kommer det att ge mer, säger hon.

Det slutliga avtalet innehåller också starkare skrivningar.

– Bland annat att kunskap ska vara en grund för lönebildningen, säger Öhberg.

Men vad det är värt i pengar är förstås svårt att säga.

– Men det kommer att ge resultat i förlängningen, säger Öhberg.

Vad som slutligen förhandlas fram lokalt vet man först efteråt. Fast det resonemanget håller inte fullt ut eftersom detsamma skulle ha gällt även det ursprungliga budet som Vårdförbundet sade nej till.

De som möjligen snabbare tjänar igen de uteblivna löneökningarna under maj och juni i år, är de som får nytta av att minimilönen höjs ett halvår tidigare än det ursprungliga lönebudet.