Skogsbranden flammar upp igen

NYHETER

De bränder som rasat i skogarna i norra Hälsingland under sex dygn är fortfarande inte under kontroll.

Elden har flammat upp på nya ställen, konstaterade räddningsledningen på onsdagskvällen.

Då hade räddningschef Lennart Juhlin inspekterat brandområdet i Hassela från luften.

Beskedet från räddningsledningen är därför att släckningsarbetet kommer att fortgå med sju helikoptrar och oförminskad personalstyrka.

Under onsdagen jobbade ett 90-tal personer med att bekämpa de två skogsbränderna vid Skån i Hudiksvalls kommun och söder om Hassela i Nordanstigs kommun.

– Helikoptrarna har fortsatt att vattenbomba eldhärdar som blossat upp än här och än där i den byiga blåsten. I övrigt har räddningspersonalen arbetat med att dra fram slangar för att förbereda jobbet med att gå fram över de utbrända områdena och släcka ner all brand och alla gnistor. Men det släckningsarbetet har vi ännu inte kunnat dra igång, säger Lennart Juhlin.

Tröttkörd personal

Efter sex dygns intensivt arbete börjar räddningspersonalens krafter att tryta.

– Vi gör alla en gemensam ansträngning för att kunna släcka bränderna. Vi vet att personalen är så sliten att man inte orkar med ett omtag om branden skulle blossa upp rejält igen när vi tror att släckningsarbetet är avslutat, säger räddningschefen.

Räddningsledningen räknar med att räddningstjänstens släckningsarbete kommer att pågå i ytterligare några dagar. Tidigast efter helgen kan det bli aktuellt att lämna över eftersläckning och bevakning till markägaren, skogsbolaget Holmen.

Bolaget uppskattar att totalt drygt 700 hektar omfattas av de båda bränderna.

Mindre värd än väntat

Värdet på den skog som gått upp i rök är betydligt lägre än vad skogsbolaget tidigare befarat. De marker som elden härjat består till större delen av kalhyggen och bestånd med ungskog. Den grova skog som eldhärjats räknar Holmen med att kunna använda som biobränsle.

Holmen tar också enligt den skogscertifiering som bolaget tillämpar ut en viss areal som ska brännas varje år. Den skog som nu härjats kommer att kunna räknas in i den kvoten.

ARTIKELN HANDLAR OM