”Det här drabbar de långtidssjuka”

Hård kritik när nya sjukförsäkringsregler klubbas i riksdagen i dag

NYHETER

Från och med i sommar blir det tuffare att vara sjuk.

I dag klubbar riksdagen igenom de hårt kritiserade nya sjukförsäkringsreglerna.

– Det här kommer att leda till ökat utanförskap, säger Marianne Lindberg som startat ett upprop mot regeringens förslag.

Foto: colourbox
De nya sjukförsäkringsreglerna har fått hård kritik. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra.

I går stod hon, som ordförande för Kommunal i Norrbotten, på Mynttorget i Stockholm och talade emot den nya lagen.

I eftermiddag lämnar hon tillsammans med andra från förbundet över drygt 60 000 namnunderskrifter till Socialdepartementet.

Ansvarig minister Cristina Husmark Pehrsson (m) vill inte ta emot dem personligen.

– Hon vågar väl inte möta oss, säger Marianne Lindberg.

Sjukpenning ett år

De nya reglerna innebär bland annat att ingen ska få sjukpenning längre än ett år. Undantag görs för personer som ”drabbats av en mycket allvarlig sjukdom.”

För att undvika att det går så långt ska den som blir sjuk regelbundet testas mot arbetsmarknaden. Under de första tre månaderna ska Försäkringskassan ta reda på om den sjuke trots allt skulle kunna klara av sitt vanliga jobb. Kanske kan arbetsplatsen anpassas?

Efter tre månaders försäkring ska man se om den sjuke kanske skulle kunna klara av andra uppgifter på samma arbetsplats. Om ett halvår går utan resultat ska man börja titta på den övriga arbetsmarknaden.

”Stopp för slöseriet”

– Nu sätter vi stopp för slöseriet med mänskliga resurser och fångar upp människors vilja och förmåga, sa socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson när hon presenterade förslaget tidigare i år.

– Jag vill att man ska skrota hela förslaget. Det kommer att drabba våra långtidssjukskrivna medlemmar hårt. Det kommer att leda till större utanförskap, säger Marianne Lindberg.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, varnar för att regeringens förslag kan tvinga fler till socialen. SKL räknar med runt 10 000 fler socialbidragstagare efter 1 juli i år, då de nya reglerna införs.

Hoppet står till de resursjobb som regeringen vill erbjuda de som inte klarar av ett vanligt jobb. Ett sådant förslag väntas i höst.

Regeringen brukar också möta kritikerna med löftet om mer pengar till rehabilitering av de sjukskrivna. Men enligt Svenska Dagbladet kommer det bli frivilligt för landstingen att erbjuda rehabilitering.

FAKTA

Får vara sjuk - i max ett år

Om riksdagen godkänner regeringens förslag införs en rad förändringar i sjukförsäkringen från och med den 1 juli.

Tanken med förslaget är att förhindra att tusentals svenskar hamnar i långa passiva sjukskrivningar.

En rehabiliteringskedja införs: de första tre månaderna betalas sjukpenning ut om man inte kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter. Mellan tre och sex månader prövas om den sjukskrivne kan göra något annat jobb på sin arbetsplats.

Efter sex månader måste sjukskrivna, som inte förväntas komma tillbaka till sin arbetsplats, söka nytt jobb. Den sjukskrivne kan få tjänstledigt för att söka andra jobb. Den som väntar operation eller behandling slipper prövas mot övriga arbetsmarknaden.

Sjukskrivningar kan vara i max ett år, därefter finns möjlighet till en förlängning på 18 månader med en sänkt ersättning från 80 till 75 procent av lönen.

För de svårast sjuka, till exempel cancersjuka eller personer med neurologiska sjukdomar, slopas ettårsgränsen för att få sjukpenning. Deras sjukskrivning begränsas inte i tid och de får en ersättning motsvarande 80 procent av lönen.

Bara den som helt saknar förmåga att arbeta förtidspensioneras. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas.