Totalstopp i tågtrafiken till och från Övre Norrland

NYHETER

All tågtrafik till och från Övre Norrland har stoppats efter att Stålpendeln spårat ur på onsdagen.

Både nattågen och godstågen till Norrland påverkas, och all persontågstrafik ställs in helt under torsdagen 5 juni.

Stoppet kan vara flera dygn, skriver Norrbottens-Kuriren.

Det fullastade godståget var på väg med stålämnen från Luleå till Borlänge när det spårade ur på stambanan vid Aspeå på onsdagen. Tio vagnar välte och ligger nu på och bredvid spåret, medan loket och de första och de sista vagnarna höll sig kvar på spåret.

Ingen människa skadades, men cirka 100 meter spår är förstört. Banan trafikeras dagligen av fyra persontåg och ett 30-tal godståg.

Pernilla Klüft vid Banverket bedömer enligt Norrbotten-Kuriren att trafiken kan återupptas tidigast till helgen.