Klimatlag nedröstad i USA

NYHETER

Det blev stopp. Ingen lag ska minska koldioxidutsläppen i USA. Senaten röstade nej och presidenten hotade med veto.

Med 48 röster mot 36 röstade senaten på fredagen mot att föra lagförslaget vidare till slutdebatt.

Det hade visserligen stöd från både demokrater och republikaner, men motståndarna var fler. Republikaner sade att den skulle kosta den amerikanska ekonomin alldeles för mycket.

Lagförslaget innebar bland annat handel med utsläppsrätter för koldioxid, och siktade till att minska växthusgaserna med 65 procent (från 1990 års nivå) till år 2050. Miljövänliga företag skulle premieras genom att de kunde sälja utsläppsrätter till förorenande industrier.

Demokraternas Barack Obama vidgick att förslaget inte gick långt nog, men sade att det skulle vara ”ett bra första steg” mot vad som borde ha gjorts för länge sedan.

Valet ny chans

Klimatförsvararna ser nu valet i november som nästa chans.

Debatten började i måndags, men analytiker sade snart att förslaget var dömt att misslyckas. Illa förberett, hanterat som om man styrts av nuets politik snarare än av en verklig tro att det var klart för beslut, kommenterade el-lobbyisten Scott Seagal. Framtida förslag måste innehålla lämpliga kostnadsregleringar och säkerställa att u-länder gör motsvarande åtaganden, menade han.